Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Den åldrande befolkningen innebär både utmaningar och möjligheter för farmaci och sjukvård”

Befolkningen åldras samtidigt som antalet nyfödda minskar. Det krävs en holistisk strategi som involverar samarbete mellan hälso- och sjukvård och farmacin, regeringen och samhället i stort. Farmaceuter kommer att spela en avgörande roll i att hantera de ökade behov av läkemedel. Det skriver Denice Kidd i ett nytt blogginlägg.

Sverige genomgår en demografisk omvandling där befolkningen åldras samtidigt som antalet nyfödda minskar.

Denna dualitet har betydande konsekvenser för hälso- och sjukvårdssystemet och den farmaceutiska sektorn. Medan den åldrande befolkningen skapar ett ökat behov av vård och medicinering för åldersrelaterade sjukdomar, sätter det minskade barnafödandet press på framtida vårdtillgång och resurser i form av arbetskraft.

Enligt aktuell statistik från SCB, Statistikmyndigheten, var den genomsnittliga åldern för Sveriges befolkning 42,3 år, år 2020 och förväntas vara cirka 45 år, år 2040. Andelen personer över 65 år beräknas öka från cirka 20 procent år 2020 till över 25 procent år 2040. Samtidigt minskar antalet födda barn per kvinna, från cirka 1,8 år 2010 till 1,5 år 2020 enligt SCB. Detta innebär en ganska stor förändring av befolkningspyramiden sett till fördelningen mellan antal personer i åldersgrupperna arbetande och äldre.

Denna förändring bidrar som sagt till särskilda utmaningar för sjukvård och farmaci. För det första ökar behovet av medicinsk vård och farmaceutiska produkter för att behandla åldersrelaterade sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och demenssjukdomar. För det andra kommer det krävas ett effektivt strategiarbete, såsom utveckling av automatisering, för att bibehålla den knappa kvalitén som vi idag har i äldreomsorgen.

Farmaceuter kommer här spela en avgörande roll i att hantera de ökade behov av läkemedel.

Fler farmaceuter behöver också slussas in i äldreomsorgen

Deras expertis inom läkemedelsbehandling och förebyggande åtgärder är avgörande för att säkerställa säker och effektiv användning av mediciner, särskilt bland äldre personer som ofta använder flera läkemedel samtidigt. Här kommer också problematiken med tillgången av läkemedel in, och det behöver byggas broar mellan den farmaceutiska verksamheten och sjukvården för att förskrivarna skall få redan på vilka mediciner som apoteken har tillgängliga vid brist. Det är här vi ser att det även finns stora möjligheter för farmacin där man ser ett ökat behov av både tjänster såsom läkemedelsgenomgångar och medicinska produkter. Här krävs det att apoteksektorn gör satsningar i rätt riktning för att möta det ökade behoven hos den växande andelen äldre i befolkningen. Fler farmaceuter behöver också slussas in i äldreomsorgen för att hantera den komplexitet som uppstår i läkemedelshanteringen vid läkemedelsbrister. Där brist på läkemedel resulterar i mer komplexa behandlingsstrategier.

Det krävs som så många gånger sagt förr en holistisk strategi som involverar samarbete mellan hälso- och sjukvård och farmacin, regeringen och samhället i stort. Detta inkluderar att säkerställa tillgången till kvalitativ vård och medicinering för alla åldersgrupper.

Redan nu behöver vi skapa en mer hållbar och effektiv vårdmiljö som också inkluderar farmacin

Det centrala kommer att vara att vi redan nu förstår att vi behöver förbereda oss och anpassa oss till den demografiska förändringen som Sverige genomgår och redan nu skapar en mer hållbar och effektiv vårdmiljö som också inkluderar farmacin och som kan möta kommande behoven hos vår åldrande befolkning.

Mest läst