Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Farmaceuter utan gränser lägger ned framgångsrikt hiv-projekt

Ändrad biståndspolitik stoppar projekt med syfte att minska antalet hivinfektioner och diskrimineringen av målgruppen.
- Det här är mycket olyckligt, säger Kristina Billberg ordförande i Farmaceuter utan gränser.

Svensk Farmaci har tidigare uppmärksammat Farmaceuter utan gränser Sverige och deras Cross Border-projekt mot spridningen av hiv i Rwanda och Uganda. Ett projekt som de har drivit tillsammans med OCE i Uganda och ANSP+ i Rwanda och som har syftat till att förbättra sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter hos målgrupperna.

Nu läggs projeket ned.

Regeringens kraftiga omsvängning av biståndspolitiken har fått Farmaceuter utan gränsers styrelse att ta beslut om att inte gå vidare med den planerade fortsättningen av Cross Border-projektet.

Osäkerheten i hur projektet ska finansieras är för stor i nuläget. 

Kristina Billberg ordförande i Farmaceuter utan Gränser Sverige

Både det tidigare projektet och det som planerats framåt bygger på biståndsmedel från SIDA som förmedlats via ForumCiv, en biståndsorganisation där FuG är en av över 200 medlemmar.

I mars fick SIDA ett uppdrag att utreda förändringar i stödet till civilsamhället. Det innebar samtidigt att samtliga avtal som SIDA tecknat med partners som ForumCiv revs upp. Det gör att det i nuläget är oklart om det kommer finnas medel för hela projektet som planerats.

— Det här är mycket olyckligt och påverkar både oss och våra samarbetspartners i Uganda och Rwanda men inte minst målgruppen för projektet, säger Kristina Billberg ordförande i Farmaceuter utan gränser Sverige i ett pressmeddelande.

— Men vi kan inte påbörja ett projekt som vi inte vet om vi kan driva hela vägen i mål, det riskerar att göra mer skada i slutändan och vara bortkastade pengar.

Redan tidigare var det känt att kraven på hur stor del av den totala budgeten som måste finansieras via FuG:s egna insamlade medel skulle höjas och projektgruppen för Cross Border har arbetat hårt för att revidera projektmål, aktiviteter och budget efter de nya förutsättningarna. 

— Projektgruppen har tillsammans med våra samarbetspartner i Uganda och Rwanda gjort ett fantastiskt arbete så här långt. Nu behöver vi göra ett omtag och se hur Farmaceuter utan gränser bäst kan arbeta för att nå våra långsiktiga mål, säger Kristina Billberg.

Läs mer >> Farmaceuter mitt i krisen

Mest läst