Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Modernisering krävs för att nya läkemedel ska komma patienterna till del”

Den medicinska utvecklingen accelererar men vårt tjugo år gamla läkemedelssystem klarar inte av att hantera den snabba och individbaserade läkemedelsutvecklingen, anser Karolina Antonov tillförordnad vd, Lif.

Den medicinska forskningen är i dag mer intensiv än någonsin tidigare. Samtidigt har den positiva utvecklingen fört med sig betydande utmaningar för utvärdering, prissättning, subvention, rekommendation och introduktion av nya läkemedel i Sverige.

— Vårt 20 år gamla läkemedelssystem är skapat i en annan tid och är inte anpassat för att hantera den snabba och individbaserade läkemedelsutvecklingen, säger Karolina Antonov, analyschef och tf vd på Lif – de forskande läkemedelsföretagen i ett pressmeddelande.

Hon anser att det svenska läkemedelssystemet behöver utvecklas för att finna rätt balans mellan patienters tillgång till behandling, en hållbar samhällsfinansiering och attraktiva incitament för läkemedelsföretagen.

Därför lanserar Lif ”Handlingsplan för ett modernt läkemedelssystem” med förslag som syftar till en modernisering av det svenska värdebaserade systemet.

I en debattartikel i Göteborgs-Posten sammanfattar Karolina Antonov de tre centrala förslagen i handlingsplanen:

– Skapa ett sammanhållet system. Uppdelningen av läkemedel i de som förskrivs på recept och omfattas av den statliga förmånen och klinikläkemedel som ges på sjukhus och betalas av regionerna är dysfunktionell. Dagens system med långa handläggningstider och en hög administrativ börda fördröjer och försvårar nya behandlingar att nå fram till patienter i behov av dem. En smidig hantering behövs där alla nya läkemedel utvärderas hälsoekonomiskt med möjlighet till konfidentiella nettopriser.

– Inrätta en nationell funktion med förhandlingsmandat som mer kraftfullt kan åstadkomma jämlik tillgång till effektiva läkemedel för svenska patienter. Det behövs ett tydligare och ekonomiskt hållbart system där även företagen via avtal kan bidra till en prissättning som möter de svenska förväntningarna. Möjligheten för regioner att via nationella avtal med företagen nå lägre nettopriser finns redan, men alltför ofta blir det ingen förhandling eftersom det kräver att alla regioner är överens.

– Se över kostnads- och finansieringsansvar. Många nya läkemedlen rekvireras och administreras inom sjukvården. I nuvarande modell finansierar regionerna dessa läkemedel helt på egen hand. Ojämn förekomst av sällsynta genetiska sjukdomar leder till ojämna kostnader för regionerna. För att möjliggöra en modern och jämlik hälso- och sjukvård behöver staten stödja regionerna på fler sätt än i dag.

Mest läst