Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Det är tufft att vara farmaceut”

Arbetsmiljön är tuff, särskilt för farmaceuter på öppenvårdsapotek. Det visar enkäter, studier och statistik. Ordet tuff betyder svår och krävande men är även en benämning på någon som vågar och klarar av mycket. Då är det tufft att vara farmaceut, i positiv mening. Det skriver Svensk Farmacis chefredaktör Erik Pettersson i sin ledare.

Agnieszka Madej, ordförande för Sveriges Farmaceuter, säger att en god arbetsmiljö kännetecknas av en rimlig arbetsbelastning, en god stämning på en arbetsplats som är fri från hot, våld och andra oönskade beteenden samtidigt som det erbjuds möjligheter till återhämtning mellan arbetspassen.

Det har hon rätt i.

Alltihop.

Samtidigt vet vi att det är en tuff arbetsmiljö, särskilt för farmaceuter på öppenvårdsapotek. Det visar Sveriges Farmaceuters arbetsmiljöenkät som vi uppmärksammat flera gånger i Svensk Farmaci.

Det visar studien som forskare vid Göteborgs universitet och Åbo Akademi publicerade om arbetsmiljö på apoteken under pandemin.

Försäkringskassans statistik visar att både apotekare och receptarier oftare är sjukskrivna och har fler sjukskrivningsdagar än genomsnittet för personer i andra yrken med samma utbildningsnivå.

Det gäller i synnerhet receptarier som har nästan dubbelt så många sjukfall och sjukdagar jämfört med genomsnittet för personer i yrken med krav på högskolekompetens, vilket Läkemedelsvärlden uppmärksammat.

Och stress orsakad av för mycket arbete är den vanligaste faktorn bakom sjukdomsfallen inom apotekshandeln visar Arbetsmiljöverkets statistik för åren 2018–2022 över anmälningar av arbetssjukdomar.
Med undantag för pandemiåret 2021.

När man likt mig gillar ord fastnar jag för ordet tuff som förutom svår och krävande även är en benämning på någon som vågar och klarar av mycket. När jag träffar människor som jobbar på apotek i andra länder så upplever jag att de känner sig mer betydelsefulla, mer i centrum, har större möjligheter att göra skillnad.

Mer om detta i tidningen.

Är det dessutom i en mindre ort så beskriver en jag träffar sig som ”drottning av byn” för det är till henne byborna går när de har problem. En annan känner igen sig, och lägger till att han har makt eftersom han driver eget företag och därigenom fått en bra ekonomi.

För dem är det tufft att vara farmaceut, i positiv mening.

I mitt huvud just nu …

○ Det blir ljusare, varmare och människor sänker sina uppdragna axlar något och börjar le igen. Våren är snart här.
○ Av de 2 624 bidrag som skickades in till Melodifestivalen, var verkligen de här de bästa? Hur lät då de andra?
○ När ska människor för gott sluta ha grädde i pasta carbonara.

Mest läst