Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Lönerna för farma­ceuter ökade med 6,2 procent

Lönerna ökar mer för farmaceuter än för snittet i Sverige. Mest har de ökat inom apoteksbranschen med en genomsnittlig löneökning på 7,3 procent.

Apoteksbranschen sticker ut 2023 med en genomsnittlig löneökning på 7,3 procent.

Fack- och professionsförbundet Sveriges Farmaceuter har sammanställt lönestatistik för sina medlemmar 2023 baserat på enkätsvar. Först och främst konstateras att genomsnittligt var löneutvecklingen för farmaceuter bättre än snittet för hela den svenska arbetsmarknaden.

Under avtalsrörelsen sattes det så kallade märket till 3,9 procent för 2023

Enligt Medlingsinstitutet ökade lönerna i Sverige i snitt med 4,3 procent i november 2023 jämfört med samma månad föregående år.

Sveriges Farmaceuters lönestatistik visar att farmaceuter i snitt fick en löne­ökning på 6,2 procent 2023.

— Den övergripande förklaringen till den goda löneutvecklingen är farmaceutbristen. Bristen på, och konkurrensen om, farmaceuterna driver upp lönerna, säger Johan Thesslin, ombudsman och ansvarig för löneundersökningen på Sveriges Farmaceuter.

Procentuell löneutveckling för farmaceuter i olika branscher 2022-2023

Region/kommun3,2
Apoteksbranschen7,3
Industri6,7
Stat3,6
Totalt6,2
Källa: Sveriges Farmaceuters lönestatistik

Men löneökningstakten varierar mellan de olika branscherna. Farmaceuter anställda inom regioner och kommuner fick en snittlöneökning på 3,2 procent, de inom staten fick 3,6 procent.

Farmaceuter inom läkemedelsindustrin fick genomsnittligt nästan det dubbla det vill säga 6,7 procent.

Men om löneökningarna tidigare år genomsnittligt varit störst inom industrin är det apoteksbranschen som sticker ut 2023 med en genomsnittlig löneökning på 7,3 procent.

— Löneutvecklingen för gruppen apotekare inom apoteksbranschen är intressant. I snitt har gruppen haft en löneutveckling på 14 procent vilket drar upp genomsnittet i hela apoteksbranschen, säger Johan Thesslin.

Medellön per bransch för apotekare och receptarier 2023

SektorMedelApotekareReceptarie
Apoteksbranschen414914456839734
Region/kommun447274699340601
Industri675356733760674
Staten5188351883Ingen uppgift
Källa: Sveriges Farmaceuters lönestatistik

Klyftan i lön mellan industrin och andra branscher är bibehållen. Lönestatistiken visar att skillnaden i medellön för farmaceuter anställda på apotek respektive inom industrin är nu över 26 000 kronor i månaden.

Under 2023 har medellönen för receptarier inom apoteksbranschen närmat sig 40 000 kronor i månaden vilket Johan Thesslin tycker är glädjande.

Lönespridning – 10:e percentilen, medellön och 90:e percentilen

SektorMedel10:e90:e
Apoteksbranschen414913468249000
Region/kommun447273702554600
Industri675354110098600
Stat518833950066400
Källa: Sveriges Farmaceuters lönestatistik

Lönespridningen visas mellan det som kallas tionde och nittionde percentilen. Den tionde percentilen visar den lön som tio procent av lönerna i en bransch ligger under medan den nittionde percentilen visar den lön som 90 procent av lönerna ligger under. Det vill säga de tio procent lägsta respektive högsta lönerna.

— Lönespridningen ger en överblick över farmaceuters löner i olika branscher och ger en uppfattning om vilka möjligheter till lönekarriär det finns, säger Johan Thesslin,

Löneutveckling om du bytt eller inte bytt jobb

Bytt Jobb8,6
Inte bytt jobb6,2
Källa: Sveriges Farmaceuters lönestatistik

Sveriges Farmaceuters lönestatistik visar likt tidigare år att det lönemässigt är bra att byta jobb, allra mest lönar det sig att byta inom den privata sektorn där löneökningen för de som bytt jobb låg på 10-12 procent 2023.

Fakta: Sveriges Farmaceuters lönestatistik 2023

Lönestatistiken bygger på 2 800 besvarade löneenkäter av totalt 5 600 utskickade till yrkesverksamma medlemmar (svarsfrekvens 50 procent). Enkäten genomfördes mellan 17 november och 22 december 2023.

Ta del av hela lönestatistiken på Sveriges Farmaceuters hemsida.

Mest läst