Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Apoteket har utvecklats väl”

Apoteket avslutade 2023 med stark tillväxt, både för fjärde kvartalet och totalt för hela året, enligt apotekets bokslut. Styrelsen föreslår också utdelning på 263 miljoner kronor.

Enligt Apotekets bokslut uppgick nettoomsättningen under årets fjärde kvartalet till 6 076 miljoner kronor, vilket är en ökning jämfört med året innan då samma siffra låg på 5 502 miljoner kronor.

En sammanfattning för hela 2023 visar en nettoomsättningen på 23 270 miljoner kronor, jämfört med 21 293 miljoner kronor året innan.

— Tack vare våra kunders förtroende och medarbetares exceptionella insatser har Apoteket ökat försäljningen och förbättrat resultatet för både kvartalet och helåret, säger Rasmus Nerman, Apotekets vd, i ett pressmeddelande.

Han pekar på att året som gått har karaktäriserats av en orolig omvärld, ekonomiska utmaningar inom de flesta branscher och en ansträngd ekonomisk situation för hushållen.

— Trots detta har Apoteket utvecklats väl. Under kvartalet och helåret ser vi en stark tillväxt och ett förbättrat rörelseresultat jämfört med föregående år och Apoteket fastslår sin ledande position på marknaden, säger Rasmus Nerman.

Det totala resultatet för fjärde kvartalet uppgick till 122 miljoner kronor, vilket är en markant ökning från året innan som låg på 70 miljoner kronor. Det totala resultatet för hela 2023 uppgick till 652 miljoner kronor, fört med året innan då samma siffra låg på 402 miljoner kronor.

Andra väsentliga händelser efter balansdagen som presenteras i bokslutet är att Apotekets styrelse föreslår att en utdelning om 263 miljoner kronor lämnas avseende 2023.

Läs mer >> “Vi stärker vår närvaro på marknaden”

Mest läst