Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Så påverkar gener läkemedel hos patienter

Projektet Läkemedel och gener har beviljats en halv miljon från Innovationsfonden i Region Stockholm. Projektets syfte är att ta reda på hur gener påverkar läkemedel som patienter tar.

— Tanken är att vi ska undersöka effekten som en patients gener har på läkemedel och sedan skapa en kunskapskälla för detta. För ett läkemedel som funkar för en patient kanske inte funkar för en annan, vilket kan bero på vilka gener de har, säger projektansvarig Marine Andersson, medicine doktor och informationsfarmaceut vid Läkemedelsinformationscentralen på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge.

Målet med projektet är att skapa en databas med viktiga gener som kan påverka olika läkemedel. Den ska sedan kunna användas av samtliga medarbetare inom hälso-och sjukvård inom Region Stockholm vid ordination av läkemedel eller under påbörjad läkemedelsbehandling. Framöver hoppas vi även kunna göra källan nationell.

— Då kan patientens behandling anpassas efter hur väl de skulle svara på ett läkemedel. Vet vi att patienten har en gen som leder till biverkningar av ett läkemedel, eller som inte ger någon effekt, så kan vi välja ett annat läkemedel i stället, säger Marine Andersson.

Vet vi mer om patienternas gener kan vi personanpassa läkemedlet och dosen

Marine Andersson

Hon berättar att man inom projektet börjat med att undersöka CYP2D6-genen, som huvudsakligen finns i levern och bryter ner läkemedel. Den enzymen fungerar dock inte hos knappt åtta procent av Sveriges befolkning.

— Vi har delat in befolkningen i fyra grupper. Den första har inte genen och kan då inte bryta ner vissa läkemedel alls, den andra bryter ner den dåligt, den tredje normalt och den fjärde gruppen är ultrasnabba. De som tillhör den fjärde är likt den första och andra gruppen svårbehandlade.

Varför är det viktigt att man undersöker det här?

— För att minska risken för biverkningar och terapisvikt, läkemedelsrelaterade problem som i sin tur påverkar antalet inläggningar på sjukhus. Men också för att kunna ge bättre råd till patienter kring vilka läkemedel som funkar för dem och bidra med mer kunskap kring det här området. Jag tror att just kunskap om patienternas gener kommer öka inom sjukvården framöver och vet vi mer om det kan vi personanpassa läkemedlet och dosen, säger Marine Andersson.

Vad hoppas du på att ert projekt ska leda till?

— Att vi i framtiden har en kunskapskälla med de viktigaste generna som kan påverkas av vissa läkemedel och att vi sedan kan fortsätta fylla på den. Senare hoppas jag också att det här är något som kan komma in i journalsystemet, så vi kan se patienternas gener och ge specifik information om läkemedelsbehandling, men dit har vi ännu en bit kvar, säger Marine Andersson.

Mest läst