Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotekens försäljning av läkemedel ökade 2023

Försäljningen av läkemedel på apotek ökade med 10,7 procent förra året till 63 miljarder kronor, uppger Dagens Medicin.

Siffror som Dagens Medicin har fått från E-hälsomyndigheten visar att Apotekens försäljning av läkemedel via recept ökade i kronor räknat med 10,7 procent år 2023, jämfört med 2022.

Motsvarande siffror för receptfritt och rekvisition var 6,5 respektive 11,4 procent.

Ökningstakten är något högre än tidigare år.

Högst försäljningsvärde hade det blodförtunnande läkemedlet Eliquis, som främst används som strokeprofylax vid förmaksflimmer. Försäljningsvärdet förra året ökade till 1,9 miljarder kronor, och har sedan 2019 varit den mest sålda produkten enligt Dagens Medicin.

Av den totala försäljningen på 63 miljarder kronor utgörs 70,3 procent av receptförsäljning, 7,4 procent av receptfri försäljning och 22,3 procent av försäljning via rekvisition.

Mest läst