Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Dags att ansöka om glesbygds­stöd för ditt apotek

Förra året betalades cirka 12,1 miljoner kronor ut till 40 apotek. Nu är det dags att ansöka om årets glesbygdsstöd. Ansökan ska vara inne senast den 1 mars.

“Hela Sverige ska leva, därför är det avgörande att samhällsviktig service ska finnas i hela landet. Regeringen vill därför möjliggöra för fler apotek att ta del av glesbygdsbidraget”.

Det utbrast dåvarande socialminister Lena Hallengren (S) 2020 när regeringen föreslog att reglerna för glesbygdsstödet för apotek skulle ändras.

Sedan reglerna justerades så att apotek som tidigare fått avslag, på grund av att försäljningen av receptförskrivna läkemedel legat för högt, kan nu fler få bidrag.

Förra året betalades cirka 12,1 miljoner kronor ut till 40 apotek.

Nu meddelar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) att det är dags att ansöka om glesbygdsbidrag för verksamhetsåret 2023.

Ansökan ska ha kommit in till TLV senast 1 mars 2024.

Kravet på öppethållande är 20 timmar per vecka för apotek som har en försäljning av receptförskrivna läkemedel som överstiger 3 miljoner kronor, respektive 10 timmar per vecka för apotek med försäljning av receptförskrivna läkemedel som inte överstiger 3 miljoner kronor.

Gränsen för maximala försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel är 15 miljoner kronor per år.

För att apotek ska kunna få bidraget ska det ligga mer än tjugo kilometer från ett annat apotek.

Bidrag betalas ut under andra kvartalet 2024, efter att TLV prövat samtliga ansökningar.

Syftet med bidraget är att skapa förutsättningar för god läkemedelsförsörjning och tillgång till farmaceutisk kompetens i glesbygden.

Bidraget tillkom 2013 och de första utbetalningarna gjordes 2014. Sedan dess har mellan 29 och 40 apotek årligen fått stöd.

Ansök om glesbygdstöd här på TLV:s hemsida.

Mest läst