Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Generativ AI är en del av vårt dagliga arbete”

Optimera lager, skapa personliga produktrekommendationer och granska texter – AI har på kort tid blivit en oumbärlig del av Apotekets e-handel.

AI hjälper till med att optimera Apotekets lagerlokaler för e-handel, granskar texter och skapa personliga produkt­rekommendationer.

Inom e-handel har artificiell intelligens (AI) varit stort länge. Här får kunder personliga upplevelser och produkt­rekommendationer som bygger på data från användaren.

— Den här typen av generativ AI som läser av mönster har vi använt oss av i runt
fem–tio år, det är en del av vårt dagliga arbete, säger Mikael Meijer, affärsområdeschef på Apoteket.

Han berättar att AI också används för att faktagranska produkttexter. Idag skulle det rent teoretiskt gå att låta AI skriva hela texter, men på Apoteket väljer man att inte göra det då det är en förtroendefråga.

— I stället använder vi AI för att kontrollera att skribenten täckt alla vinklar inom området man skrivit om. Säg till exempel att man ska ge rådgivning om diabetes, då vill ju vi på Apoteket ur en sökoptimeringssynpunkt kolla att texten har med så mycket information om det ämnet som möjligt för att dyka upp i fler sökningar och då kan man låta generativ AI söka igenom texten. Det hade tidigare varit ett arbete för en handfull personer på runt 15 arbetstimmar, men nu kan AI göra det i stället, säger Mikael Meijer.

Farmaceutbristen är stor och kan vi frigöra tid från farmaceuterna med hjälp av AI så välkomnar jag det.

Mikael Meijer, affärsområdeschef på Apoteket.

AI hjälper också till med att optimera e-handelns lagerlokaler. Apoteket invigde nyligen en ny lagerlokal i Eskilstuna där 80 procent av arbetet är automatiserat.

— Vi använder två produktionslinor på lagret som sköts av robotar med AI-teknik. Robotarna inventerar, plockar och packar de beställda produkterna. De läser även av kundernas behov vissa delar av året, är det till exempel varor som det är hög efter­frågan på under en viss period placeras den på ett mer logiskt sätt på lagret, säger Mikael Meijer.

Han tycker inte att personal på Apoteket uttryckt rädsla föra att bli ersatta av AI, men att många tycker att det är svårt att veta hur man i framtiden ska arbeta med AI. Han hoppas att medarbetare ska förstå värdet med AI och sedan hitta ett effektivt arbetssätt att implementera det i sitt arbete.

— Det här är ingenting som kommer att ändras över en natt. Det kanske sker en förflyttning av jobb, men så är det alltid. Det kommer andra behov och AI är en naturlig utveckling och nästa steg. Samtidigt är farmaceutbristen stor och kan vi frigöra tid från farmaceuterna genom att ta hjälp av AI så välkomnar jag den utvecklingen, säger Mikael Meijer.

Kan AI ersätta den konsumentrådgivning som ges på fysiska apotek? 

— Ja, det kan utvecklingen leda till längre fram, men än så länge sker rådgivningen på fysiska apotek främst muntligen av våra medarbetare. Redan nu kan vi inom e-handeln med hjälp av AI ge förslag på varor som kunden kan vara intresserad av, men det gör vi bara till en låg grad. I framtiden kanske vi gör det på receptbelagda läkemedel, men allt har sin tid, säger Mikael Meijer.

Läs mer >> Så revolutionerar AI farmacin och apoteks­världen

Läs mer >> Så ofta svarar Chat GTP fel om läkemedel

Mest läst