Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Måste bli känt vad apotekare och receptarier är”

Fler ska veta vad en apotekare och receptarie är – och vad de olika rollerna gör för samhället. Det är målet när vi tillsammans går in i 2024, skriver förbundsordförande Agnieszka Madej i en ny krönika.

Det har gått ett år sen jag blev vald till ordförande för Sveriges Farmaceuter. Det har varit ett spännande och lärorikt år. Sedan jag tillträdde har en av de viktigaste frågorna varit hur vi som förbund ska vara representerade på fullmäktige och hur vår demokratiska organisation ska se ut.

Nu i november hölls som bekant årets fullmäktige och även där var detta en av de viktigaste frågorna. Förbundsstyrelsen kommer att jobba vidare med frågan utifrån grupparbeten vi hade under fullmäktige. Under våren kommer ett förslag på en proposition där vi på nytt kommer att involvera er medlemmar för att se var vi i slutänden landar.

Det som enar oss inom Sveriges Farmaceuter är att vi är en profession, men farmaceuter finns på många olika arbetsplatser. Under det nya året är en av mina hjärtefrågor att i olika sammanhang synliggöra bredden på vår profession.

Det måste bli allmänt känt vad apotekare och receptarier är, och det vi gör för samhället i våra olika roller. För att kunna lyfta detta på bästa sätt, vill jag fortsätta att träffa er för att samla på mig ännu mer kunskap. Jag vill träffa enskilda medlemmar, förbundets sektioner och akademikerföreningar.

Mycket ska göras under det nya året. Det finns pågående utredningar som vi ska påverka. En handlar om specialistkompetens, en annan om vad farmaceuter får göra vid bristsituationer. Dessutom kommer förbundet att erbjuda flera nya förmåner för dig som medlem till gagn för din karriär.

Vi ska också få en ny hemsida och vårt grafiska språk ska utvecklas, för att nämna något av allt som ska göras. Jag ser fram emot ett nytt år och jag ser fram emot att få gå in i det tillsammans med er som er ordförande. 

God jul och gott nytt år!  

Mest läst