Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ny EU-lista över kritiska läkemedel

En gemensam lista inom EU ska bidra till att förbättra tillgången på kritiska läkemedel.

Den nya listan innehåller idag 200 aktiva substanser som täcker många behandlingsområden, inklusive vacciner och läkemedel för sällsynta sjukdomar. Den har tagits fram genom en granskning av sex nationella läkemedelslistor, bland annat från Sverige, över kritiska läkemedel.

— EU:s kritiska lista kommer att stödja arbetet med att ta fram nationella listor, där sådana inte finns. Läkemedel på listan kan fortsätta att förskrivas och användas som vanligt av patienter och vårdpersonal, säger Veronica Arthurson, direktör på Läkemedelsverket, i ett pressmeddelande.

Ett läkemedel anses vara kritiskt om det används vid mycket allvarliga sjukdomar och inte lätt kan ersättas av andra läkemedel, vid till exempel en bristsituation. Läkemedlen på listan uppfyller även andra kriterier, som till exempel att det är kritiskt i mer än en tredjedel av EU/EEA-länderna.

Att läkemedlen är med på listan innebär inte att de kommer att vara en brist inom en snar framtid, utan att det är särskilt viktigt att förhindra brist på just dessa.

— EU-listan är ett första steg för att på EU-nivå bidra till att förhindra brist på de viktigaste läkemedlen i EU. Läkemedelsverket har liksom flera andra myndigheter varit med och tagit fram listan. Den är ett viktigt bidrag till vår beredskap och vårt arbete med att tillgängliggöra läkemedel i Sverige, säger Veronica Arthurson, i pressmeddelandet.

Den kritiska listan har tagits fram av EU-kommissionen, den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och Heads of Medicines Agencies (HMA). Tanken är att EU-listan kommer att utökas 2024 och revideras varje år.

Mest läst