Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Nästa gång Sverige drabbas av en pandemi ska vi lyckas ännu bättre”

Utredaren Anders W Jonsson anser att vaccinationen mot covid-19 överlag har fungerat bra, men kommer med förslag till förbättring.

Massvaccinationen mot covid -19 har på regeringens uppdrag utretts av läkaren och riksdagsledamoten Anders W Jonsson (C). I dag lämnade han över sitt slutbetänkande till socialminister Jakob Forssmed (KD).

Vid en pressträff konstaterade Anders W Jonsson att vaccinationen överlag har fungerat bra och tillgången på vaccin har säkrats nationellt och Sverige har bidragit globalt.

— Syftet med den här utredningen har varit att nästa gång som Sverige drabbas av en pandemi och det dessutom är så att vi har tillgång till ett vaccin så ska vi lyckas ännu bättre med att använda det som faktiskt räddade liv, säger Anders W Jonsson.

Han är övertygad om att vi kommer att drabbas av fler pandemier, men vet inte om det kommer att dröja “ett eller elva år”.

Han ger en eloge till regionerna och deras arbete kring vaccinationerna och hur snabbt de anpassade sig efter situationen.

Han ger även en eloge dels till E-hälsomyndigheten som snabbt lyckades ordna covid-bevisen “på ett väldigt kreativt sätt” och dels till Läkemedelsverket för effektiv säkerhetsövervakning av de nya vaccinerna.

Men den särskilda utredaren Anders W Jonsson kommer även med en del kritik i sin utredning, och med ett par förslag på förbättringar för att samhället ska kunna stå ännu bättre rustade nästa gång vi drabbas av en pandemi.

Det har varit en utmaning att uppnå en jämn vaccinationstäckning, eftersom vaccinationstäckningen varit lägre i några av de tidigt prioriterade riskgrupperna, inom vissa av de medicinska riskgrupperna, bland hemtjänsttagarna och inom några kategorier av vård- och omsorgspersonal.

Enligt Anders W Jonsson är orsaken till den låga vaccintäckningen i vissa riskgrupper att det var otydligt vem som hade ansvar.

— För många av de medicinska riskgrupperna fanns det en utpekad ansvarig som skulle se till att individen blev erbjuden vaccin. Det var i regel den behandlande läkaren. Men för bland annat psykiskt sjuka och kognitivt nedsatta personer fanns det ingen som på motsvarande sätt hade detta ansvar, säger Anders W Jonsson.

För att snabba på och förbättra ordinationerna föreslår Anders W Jonssons till regeringen att ge i uppdrag till Socialstyrelsen att i händelse av pandemi tillhandahålla en digital behörighetsgrundande utbildning i ordination av pandemivaccin för legitimerade sjuksköterskor. Samt att ta fram föreskrifter som möjliggör för legitimerade sjuksköterskor, som har gått ordinationsutbildningen, att ordinera vaccin vid en pandemi till vuxna och barn från det år barnet fyller 16 år.

Folkhälsomyndigheten bör få i uppdrag att ta vara på erfarenheterna från vaccinationen mot covid-19 i de samt att genomföra en förstudie om förbättrad uppföljning av vaccinationstäckning vid en pandemi.

Anders W Jonsson föreslår också att regeringen utreder om undantag får göras från val av behandlingsalternativ under en pandemi, om båda vårdnadshavare ska samtycka till en vaccination vid
pandemi samt en permanent lösning av försäkringsskyddet vad gäller serieskador och företag som inte är anslutna till Läkemedelsförsäkringen.

Mest läst