Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Fler kvinnliga professorer men jämnställdhet kan ta 25 år

För första gången sedan institutionen för farmaci i Uppsala bildades är antalet kvinnliga professorer fler än de manliga.

Professorsinstallationen vid Uppsala universitet hålls den 17 november och vid institutionen för farmaci kommer Sara Mangsbo, professor i protein- och antikroppsläkemedel, och Maria Kjellsson, professor i farmakokinetik, installeras på sina poster.

Institutionen, som funnits sedan 1964, blir då den första inom farmaceutiska fakulteten att få fler kvinnor än män bland sina professorer.

Lena Friberg, nytillträdd prefekt vid institutionen för farmaci, ser det som resultatet av ett inkluderande och positivt arbetsklimat med både kvinnliga och manliga förebilder med starka forskningskarriärer.

— Det är väldigt roligt att vi som första institution på fakulteten lyckas uppnå god balans. Min förhoppning är att vi genom att lyfta medarbetare och tillföra positiv energi kan inspirera ännu fler yngre kvinnor till en akademisk karriär, vilket jag är övertygad om kommer att bidra till ett bredare synsätt i hela vår organisation, säger Lena Friberg, professor i farmakokinetik och farmakodynamik i ett pressmeddelande.

Att en institution har fler kvinnliga än manliga professorer är dock inte unikt, säger Nina Almgren som är HR-strateg vid Uppsala universitet. Hon hänvisar till en uppföljningsrapport för 2022 där man kan se hur könsfördelningen ser ut vid universitetets institutioner.

— Där ser vi att det finns tio institutioner där andelen kvinnliga professorer ligger på 60 procent eller mer. Sedan finns det nio institutioner som ligger precis inom jämställdhetsintervallet (40-60 procent) och så finns det desto fler som ligger utanför jämställhetsintervallet och har en övervikt av män. Det varierar från institution till institution, säger Nina Almgren i samma pressmeddelande.

Andelen kvinnliga professorer vid universitetet ökar långsamt över tid. 2017 var 29 procent av professorerna kvinnor. 2022 hade andelen ökat till 34 procent.

Hur lång tid är det då kvar innan Uppsala universitet kan uppnå jämn könsfördelning bland professorerna? I Vetenskapsrådets rapport från 2021, där man tittat på högskolan i stort, anges att det kan dröja 25 år innan det finns lika många kvinnliga som manliga professorer.

Vid Farmaceutiska fakultetens installationsföreläsningar kommer Sara Mangsbo föreläsa om “Farmakologiskt styrt immunförsvar, utopin som blev verklighet” den 15 november och Maria Kjellsson om “Bästa doseringen av en näve läkemedel” den 17 november.

Farmaceutiska fakultetens tredje nya professorer, Luke Odell professor i läkemedelskemi med inriktning mot organisk farmaceutisk kemi, kommer att föreläsa om “Nya kemiska verktyg för effektivare läkemedelsutveckling” den 15 november.

Mest läst