Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Farmaceut­ernas avstämning ger färre inställda operationer

På Hässleholms sjukhus ringer en farmaceut upp patienter inför deras operationer – vilket har resulterat i att färre planerade operationer behöver ställas in.

Ortopedin på Hässleholms sjukhus har infört ett nya arbetssättet, där en farmaceut tar kontakt med patienten som ska opereras för att se till att läkemedelslistan stämmer.

– Vi kan redan se vinsterna. Sedan farmaceuterna började göra läkemedelsavstämning med patienter över telefon har inte en enda operation behövt ställas in på grund av fel i läkemedelslistan, säger Helena Dahlerus, klinisk farmaceut och teamledare på Hässleholms sjukhus, i ett pressmeddelande.

Långt tidigare, fyra till sex månader före en operation, gör läkaren en läkemedelsavstämning med den som ska opereras. När det väl är dags för operationen kan mycket ha hunnit hända. Läkemedel kan ha bytts ut, doseringar ändrats eller nya läkemedel lagts till.

– Det mina kollegor gör nu är att de ringer patienten en vecka före operation och tillsammans går man igenom vilka läkemedel som tas och försäkrar sig om att man pausat med vissa läkemedel. Om de inte gjort det så kan operationsplaneraren istället ta in en annan patient, säger Helena Dahlerus, i pressmeddelandet.

Helena Dahlerus ( i mitten) med läkarna Ingrid Frid (t.v) och Elke Peters (t. h).

Ett par dagar före operationen är det ortopedläkarens ansvar att sammanställa patientens läkemedelsordinationer från olika journalsystem till en samlad läkemedelslista.

– Det kan innebära att man behöver information från både slutenvården, primärvården, den kommunala vården och uthämtade läkemedel på recept. Läkemedelslistorna kan vara komplexa då olika delar av hälso- och sjukvården har olika system som alla har sina unika sätt att ge information. Då är farmaceuternas avstämningar ett sätt att öka säkerheten kring vilka läkemedel som patienten faktiskt tar, säger Helena Dahlerus, i pressmeddelandet.

Mest läst