Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Sveriges Farmaceuter kritiska till höjt försörjnings­krav

Regeringens beslut att höja försörjningskravet för arbetskrafts­invandrare kommer att skada Sveriges konkurrenskraft, välfärd och forskning, skriver Sacoförbunden i en debattartikel.

Det är ordföranden för samtliga 21 Sacoförbund, där Sveriges Farmaceuter ingår, som skriver på Expressen Debatt att de är kritiska till det höjda försörjningskravet. I debattartikeln, som undertecknats av bland andra Sveriges Farmaceuters ordförande Agnieszka Madej, skriver förbunden att arbetskraftsinvandring är inte ett problem, utan en tillgång. 

Regeringens krav innebär att en arbetskraftsinvandrare måste ha en lön på 27 360 kronor i månaden för att kunna arbeta i Sverige, vilket betyder en lön som uppgår till minst 80 procent av medianlönen.

“Det säger sig självt att långt ifrån alla arbetstagare kommer upp till den nivån, vilket kommer innebära att kvalificerad arbetskraft kommer att lämna Sverige. Det är en stor förlust. I ett öppet brev till regeringen kritiserar vi, ordföranden för samtliga 21 Sacoförbund, det nya försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare,” skriver de.

Sacoförbunden menar att lönetrösklar i lag eller förordning kan bli ett praktiskt problem på arbetsmarknaden, då det inom den “högkvalificerade arbetskraften som Sacos medlemsförbund organiserar finns yrkesgrupper som ligger omkring eller strax ovanför lönetröskeln.” 

De ser också risker med att en lönetröskel i lag eller förordning blir för låg eller för hög och att det är omöjligt att att hitta en lönetröskel som passar alla.

“En låg tröskel innebär att arbetskraftsinvandrare riskerar sämre lön än andra arbetstagare. En hög tröskel gör det svårt för arbetsgivare att rekrytera personal, särskilt inom vissa branscher,” skriver de i debattartikeln.

Sacoförbunden menar att lönetröskeln som träder i kraft den 1 november är ett hinder då det behövs kompetens från andra länder på den svenska arbetsmarknaden, också när det gäller högre utbildning och forskning. 

“Det måste förbli attraktivt att söka sig till Sverige även i framtiden. Sverige måste utvecklas som kunskapsnation, ” skriver de i debattartikeln.

Mest läst