Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Lif vill säkra tillgång till läkemedel med handlingplan

Branschorganisationen Lif lanserar en handlingplan som beskriver hur branschen arbetar för att hantera och förebygga läkemedelsbrist.

Handlingsplanen innehåller flera åtgärdsförslag. Lif föreslår bland annat tidiga och relevanta restanmälningar, system som kan identifiera obalans mellan tillgång och efterfrågan samt att företag med god kontroll ska premieras vid offentlig upphandling.

– Vi i branschen prioriterar frågan och kommer göra allt vi kan för att bidra till att säkerställa att mediciner är tillgängliga för alla, säger Bengt Mattson, sakkunnig vid Lif, som lett arbetet med handlingsplanen, i ett pressmeddelande.

Flera av rekommendationerna i planen bygger på ökad samverkan mellan alla inblandade.

– Läkemedelsbrist skapar problem för både patienterna, apoteken och vården. Det är därför inte bara en kritisk fråga för företagen utan för hela försörjningskedjan. Vi arbetar tillsammans med myndigheter, hälso- och sjukvård, distributörer och leverantörer. Även om detta är de forskande läkemedelsföretagens handlingsplan listar vi åtgärdsförslag som involverar alla aktörer, säger Bengt Mattson, i pressmeddelandet.

Enligt Lif är målet med handlingsplanen är att garantera en trygg tillgång till läkemedel för hälso- och sjukvård, apotek och patienter, att lindra vårdpersonalens administrativa börda vid läkemedelsbrist och att skydda läkemedelsföretagens kommersiella intressen.

– På så sätt får vi en långsiktigt hållbar sjukvård som är robust både vid normalläge, kris och krig, säger Bengt Mattson, i pressmeddelandet.

Mest läst