Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Hur kan jag själv förbättra min arbetsmiljö?

Arbetsmiljön är en viktig del av vår vardag, våra liv. Vad kan vi själva göra för att påverka den? Ombudsman Johan Thesslin på Sveriges Farmaceuter svarar.

– Den minsta byggstenen i arbetsmiljöarbetet är dialogen mellan chef och medarbetare, säger Johan Thesslin. Du som medarbetare har ansvaret för att tala om vad du behöver för att må bra på jobbet. Det kan handla om alltifrån att ta en paus för att hämta andan mellan två patienter eller kunder, till att du känner dig utsatt när du jobbar ensam på kvällen.

Enligt Johan Thesslin är utgångspunkten ofta att man som medlem tänker att arbetsmiljön är dålig, men det är någon annan som ska åtgärda den och det är chefen och arbetsgivarens ansvar. 

Johan Thesslin uppmuntrar att du själv tar initiativ till samtal med chefen. Ta chefen åt sidan och be att få prata om en sak eller ta tillfället när man möts vid kaffemaskinen eller springer på varandra i korridoren. En bra utgångs­punkt är att beskriva hur du har det på jobbet. 

– Att vara öppen med sin chef och säga att det blev inget bra i går när jag lånades ut för när jag kom hem efter min långa arbetsdag och en extra timmes resa, då blev hela kvällen ur fas. Du beskriver då hur du påverkas av att behöva hjälpa till att lösa bemanningen på andra apotek. Det är också en fråga om arbetsmiljö: hur mitt övriga liv påverkas av hur jag har det på jobbet. 

Johan Thesslin, ombudsman på Sveriges Farmaceuter.

En framgångsfaktor är att prata ofta, att släppa in chefen i hur du har det på dagarna. Som kollega kan du stötta andra genom att påminna om att det är OK att gå ifrån och ta en paus även om det är mycket att göra. Återhämtning under arbetsdagen är viktigt för att ni ska hålla över tid.

Vad kan cheferna göra för att skapa en bättre arbetsmiljö?

– Jag upplever att det som många gånger tappas bort är ömsesidigheten och balansen mellan verksamhetens och medarbetarnas behov säger Johan Thesslin. Ge med­arbetarna inflytande över sin arbetssituation och möjlighet att påverka hur ni löser utmaningar. Att arbeta med teamet och teamets samhörighet ökar medarbetarnas benägenhet att stanna på arbetsplatsen även om arbetssituationen är utmanande.

– Chefer bör uppmuntra till dialog och ha samtal med enskilda medarbetare och i arbetsgruppen kring vilka förutsättningar ni kan skapa tillsammans.

Mest läst