Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Konkurrens­verket granskar överpris­sättning

Konkurrensverket ska undersöka om vissa särläkemedel har sålts för mer än vad de borde – och inleder nu en förstudie för att ta reda på om vissa företag har ägnat sig åt överprissättning och missbrukat sin dominerande ställning på marknaden.

Myndigheten kommer nu att samla in och analysera information om den aktuella marknaden och för att undersöka om fel har begåtts.

– Enligt den information som vi har tagit del av finns det tecken på att vissa företag höjer priserna drastiskt efter att ha fått särläkemedelsstatus och marknadsexklusivitet. Det här är framförallt problematiskt när det gäller läkemedel som redan tidigare har funnits på marknaden i syfte att behandla en annan sjukdom, som har fått betydligt högre priser efter att de har fått status som särläkemedel, eftersom prissättningen då inte tydligt kan motiveras av höga utvecklingskostnader, säger Johan Dorf, som är ansvarig ekonom i projektet, i ett pressmeddelande.

Särläkemedel är läkemedel som används vid behandling av sällsynta sjukdomar. Vilka läkemedel som klassificeras som särläkemedel regleras på EU-nivå. För att ett läkemedel ska ses som särläkemedel ska det bland annat vara avsett för behandling av livshotande tillstånd eller tillstånd med kronisk funktionsnedsättning som högst fem av 10 000 personer inom EU lider av.

När ett läkemedel får status som särläkemedel kan det företag som utvecklar det få fördelar i form av bland annat lägre avgifter under framtagningsprocessen. När särläkemedlet sedan har godkänts av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) får företaget marknadsexklusivitet för behandling av ett visst sjukdomstillstånd under tio år.

– Om läkemedel överprissätts kan det i praktiken göra det svårt, och i vissa fall omöjligt, för patienter att få tillgång till läkemedel som de är i behov av, säger Sahel Noroozi som är projektledare för förstudien, i pressmeddelandet.

Det ursprungliga syftet med regelverket för särläkemedel är att främja forskning om och utveckling av läkemedel avsedda för sällsynta sjukdomar.

– I dagsläget kan vi inte uttala oss mer om vår pågående förstudie. Vi är i en inledande fas av ärendet och det är för tidigt att dra några slutsatser om vad den kommer att mynna ut i, säger Sahel Noroozi, i pressmeddelandet.

Läs mer >> TLV: Medicin mot sällsynta sjukdomar ska få kosta mer

Mest läst