Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Konsultroll bäddar för fast jobb

Att hyras ut till olika läkemedelsföretag är en allt vanligare väg till en fast tjänst inom läkemedelsindustrin. Men hur ser villkoren ut och hur tryggt är det egentligen? Svensk Farmaci rätar ut frågetecknen.

Många farmaceuter vill jobba inom läkemedelsindustrin. Motiven kan vara flera; Det kan handla om ett forsknings­intresse, en vilja att forska fram något bra som får effekt i en större skala än inom akademin, en önskan att få jobba med tillräckliga resurser utan att ständigt behöva jaga forskningsfinansiering, eller ett intresse för de kommersiella delarna inom läkemedelsindustrin.

Att industrijobben sticker ut i Sveriges Farmaceuters löne­statistik som de med högst lön och med den kraftigaste öknings­takten är säkert inte heller något som minskar intresset.

En allt vanligare ingång till läkemedelsindustrin är att jobba på ett konsultföretag, testa några olika företag och sedan hitta sitt drömjobb.

– Vi anställer ofta från poolen av våra befintliga konsulter. Ibland har man varit hos oss ett halvår, ibland ett och ett halvt år. Det är vår väg in i många fall. Vi får hjälp att hitta rätt personal på det sättet, säger Cecilia Stavmark, HR-specialist inom rekrytering på Pfizer i Norden, eller Candidate Experience Manager som hennes officiella titel är.

Hon är ansvarig för nyanställningar i Pfizers fyra marknads­bolag i Norden samt i produktionsanläggningen i Strängnäs. Den absoluta majoriteten av konsulterna finns i Strängnäs.

– Där är det en slags vardag att vi har konsulter inne och det är verkligen en väg in, säger hon.

Samma bild ger Pär Linderum, Talent Acquisition Lead på Astra Zeneca. Att jobba som konsult är absolut en bra väg in i industrin, enligt honom.

Båda lyfter fram möjligheten för konsulten att testa olika företag och arbetsuppgifter inom industrin, men de gör heller ingen hemlighet av att det även är en bra möjligheten för före­tagen att testa konsulterna.

– Visst är det så. När vi anställer för en fast position så är det ju intervjuer och olika typer av tester, men här får man se konsulten in action. Det blir som ett arbetsprov, säger Pär Linderum.

– Båda parter får känna på varandra, säger Cecilia Stavmark.

Ibland är denna erfarenhet av personen bakom konsultrollen nog så viktig.

– Konsulterna går inte alltid över på precis det uppdrag de hade som konsulter utan de kan även anställas till andra tjänster i företaget, säger Pär Linderum.

Under förra året gick 20 procent av konsulterna på Astra Zeneca över till en fast anställning. I reella tal innebär det ett 80-tal i Södertälje och lika många i Göteborg.

– Vi ligger och taktar någonstans runt 600 konsulter på Astra Zeneca. Det kan vara kortare eller längre uppdrag. Under våren var vi uppe på nästan 800 och nu är det lite lägre, så det varierar hela tiden. Men det är lite hela idén med detta. Beroende på hur det ser ut så kan det fluktuera, säger Pär Linderum.

En bra mix är att ha mellan 10 och 15 procent konsulter i förhållande till de fast anställda, enligt Pär Linderum.

Det stämmer också på Pfizer i Strängnäs där antalet konsulter ligger mellan 40 och 50 av drygt 350 anställda, enligt Cecilia Stavmark.

Här får man se konsulten in action. Det blir som ett arbetsprov.

Pär Linderum, Talent Acquisition Lead  på Astra Zeneca.

Konsultföretag som hyr ut personal finns det mängder av i Sverige. Antalet företag som hyr ut farmaceuter till life scienceindustrin är ett drygt tiotal och av dessa är Randstad och Dedicare de två största. Totalt sett hade de båda bolagen omsättningar på fyra respektive 1,25 miljarder kronor 2021.

Båda två erbjuder både konsult- och rekryteringslösningar. Men medan Randstad har ett brett fokus på alla typer av jobb som exempelvis administration, försäljning, ekonomi, HR och IT är Dedicare ett specialistbolag, främst fokuserade på vård och socialt arbete.

Förra året tog dock Dedicare steget in på life science-marknaden genom att köpa det renodlade life science-konsultbolaget H&P Search & Interim som nu har döpts om till Dedicare Life Science AB. Bolaget är Dedicares life science-verksamhet i Sverige och omsatte 2022 drygt 55 miljoner kronor vilket innebär att life science-verksamheten är en mindre del av Dedicares totala verksamhet.

Randstad vill inte lämna ut några uppgifter om hur stor deras life science-del är. Men det är rimligt att anta att det är en mindre del även i deras verksamhet.

Maria Lönn är Head of Randstad Life Sciences och ansvarig för Randstads life science-verksamhet i Sverige.

– Anställningen hos oss är som en anställning på vilket annat bolag som helst. För oss är det en självklarhet att erbjuda våra medarbetare trygga och säkra anställningar. Vi har kollektiv­avtal och tjänstepension, du har full lön oavsett om du är ute på uppdrag eller inte. Utöver de självklara villkoren lägger vi stort fokus på möjligheter till kompetensutveckling och utbildning. Eftersom vi sett att våra medarbetare efterfrågar kompetens­utveckling och mer ledighet har vi utformat ett erbjudande där man efter en tid ute på uppdrag får möjlighet till extra ledighet eller möjlighet till kompetens­utveckling, säger hon.

Även Dedicare erbjuder bra villkor.

– Som anställd hos oss går man in på en tjänst som har kollektivavtal med en lön på den lönenivå som är marknadsmässig för tjänsten. Tjänste­pension och sjukförsäkringar ingår givetvis också. För vår del är det en konkurrensfördel. Vi är en seriös arbetsgivare och vi vill att duktiga konsulter ska välja oss för att vi har goda villkor, säger Johan Walde, vd och affärsområdeschef för Dedicare Life Science och en av grundarna av det uppköpta H&P Search & Interim.

Eva Brunnberg, vd för Dedicare i Sverige höjer dock ett varnande finger för att det finns olika principer i konsultvärlden.

– Vi har kollektivavtal och försäkringar, men det är inte självklart att alla konsultföretag har det. Så vill man prova på det här så bör man verkligen ta reda på vad som ingår för annars jämför man äpplen och päron, säger hon.

Något som Maria Lönn på Randstad också lyfter fram är hur de försöker hjälpa konsulterna att planera sin karriär.

– Alla våra konsulter har en konsultchef som bland annat har fokus på vilken typ av karriär man vill göra. Vi vill vara en karriärpartner genom hela livet, säger hon.

För konsulter inom life science är det få uppdrag som är kortare än sex månader. I snitt jobbar konsulterna mellan nio och tolv månader hos ett företag. Det är heller inte ovanligt att konsulterna går över i en anställning hos företaget.

– Det är nog närmare 50 procent av alla våra konsulter, om vi tittar bak i tiden, som har tagits över av läkemedelsbolag, men det kan variera väldigt mycket över tiden, säger Johan Walde.

– Vi ser gärna att våra konsulter är kvar hos oss, men eftersom vi är en karriärpartner så vill vi alltid hitta den bästa lösningen för alla tillfällen. Ibland händer det att företaget vill anställa konsulten direkt hos sig och konsulten vill gå över till företaget, då är ju det den bästa lösningen. Sedan ser vi inte att vår relation med vår tidigare konsult tar slut där. Kanske jobbar konsulten på företaget några år för att sedan vilja göra något nytt igen. Då hoppas vi att vi kan hjälpa till att hitta det där nästa karriärsteget, antingen genom att rekrytera ut till ett nytt ställe eller att personen kanske kommer tillbaka som konsult, säger Maria Lönn.

Det innebär ändå att det är en ganska stor omsättning på konsulter och konsultföretagen kan därför se trender i vilken farmaceutisk kompetens som efterfrågas.

– Det är en allt högre efter­frågan och myndighetskrav på både kvalitetsuppföljning, regulatorisk uppföljning och säkerhetsuppföljning. Det har varit en trend under många år att det eftersöks mer och mer sådan personal inom läkemedelsindustri. Nu har det även blivit högre krav inom medtech-industrin där det blivit mer av den typen av tjänster. Det är en väldigt tydlig trend, säger Johan Walde.

Han lyfter även fram att arbete med värdebaserad prissättning har ökat på senare tid. Liksom att det alltid finns behov av olika typer av kommersiella roller som key account managers och brand managers.

Personer med apotekar­utbildning efterfrågas främst till roller inom kvalitet.

Maria Lönn, Head of Life Sciences på Randstad.

Även på Randstad ser man trenderna i efterfrågan.

Vi ser att personer med apotekarutbildning främst efterfrågas till roller inom kvalitet, men även till roller inom supply chain och kliniska prövningar, säger Maria Lönn.

Farmaceuter som jobbat länge på apotek är det dock inte någon större efterfrågan på, berättar hon.

– Tittar man på de konsulter med apotekarbakgrund som vi har anställda idag så är de antingen relativt nyutexaminerade eller så hade de redan en karriär inom life science-industrin innan de kom till oss. Det är lite tuffare för dem som har en lång karriär inom apotek, det är nästan svårare för oss att få in dem på våra uppdrag jämfört med relativt nyutexaminerade med något års erfarenhet. Här är det viktigt att understryka att det inte handlar om en åldersfråga, utan mer är en fråga om att erfarenheten i rollen på apotek inte per automatik gör kandidaten till senior i rollen inom läkemedelsindustrin. Detta leder till att man i så fall kan behöva gå in på en mer junior roll, än vad man tidigare haft, säger Maria Lönn.

Men även på apotek används konsulttjänster för att bemanna. Något som dessutom har ökat under det senaste året, i alla fall på Apoteket AB.

– Vårt behov av konsulter på apoteken har eskalerat bara det senaste året. Vi använder minst tre gånger så många konsulter nu som förra året, säger Anna Rogmark, chef för HR och Juridik på Apoteket AB.

Hon menar att utvecklingen är ett problem för dem.

– Att andelen konsulter har ökat är en fråga som står ganska högt upp på min agenda. Vi ser också att det är många som väljer att hoppa av sin ordinarie tjänst och hoppar på ett konsultföretag. Kanske för en annan ersättning, en annan flexibilitet och möjlighet att välja på ett annat sätt. Det är en olycklig utveckling för hela branschen där vi ändå behöver ha en stabilitet och kontinuitet.

Inte minst ekonomiskt påverkas företaget, framhåller hon.

– Det är en lägre kostnad att ha personer anställda än att plocka in konsulter. På så sätt är det inte en önskad utveckling för någon i branschen om andelen konsulter fortsätter öka i den omfattning som det har gjort, säger hon.

Det är en olycklig utveckling för hela branschen.

Anna Rogmark, chef för HR och Juridik på Apoteket AB.

Övriga apotekskedjor säger sig inte ha identifierat en liknande ökning. På Kronans Apotek använder man visserligen också konsulter, men på grund av sammanslagningen med Apoteksgruppen finns det ingen statistik över hur mycket, medan Hjärtat och Doz anger att de bara använder konsulter i yttersta nödfall.

Det finns tre större konsult­bolag som hyr ut apoteksfarmaceuter i Sverige; Apoteks­­konsulterna, Upool Apoteks­bemanning och Pharm Match. Men medan de två första har backat ekonomiskt i stort sett varje år sedan 2018 har Pharm Match istället ökat både i omsättning och vinst nästan varje år och är nu den klart största aktören på konsultmarknaden för apotek i Sverige.

Luay Katan är apotekare, grundare och enda ägare till Pharm Match som han startade 2017. Han bekräftar bilden av att fler och fler söker sig till konsultbranschen och hans företag.

– Det är för att fler farmaceuter vill prova på olika arbetsplatser. Sedan en tid tillbaka erbjuder vi på Pharm Match möjligheten att arbeta både inom apoteksbranschen och inom läkemedelsindustrin, säger Luay Katan.

Pharm Match följer kollektiv­avtalet och de anställda har sjukförsäkring, tjänstepension och en grundlön oavsett om de är ute på uppdrag eller inte. Den totala lönenivån beror sedan på hur intresserade de anställda är av att resa runt i landet.

Som konsult tjänar man mer.

Luay Katan, apotekare.

– Som konsult tjänar man mer och det beror på att man ofta måste resa och bo på en annan ort än där man vanligtvis bor. Vi betalar reseersättning och boende och vi planerar så att farmaceuten arbetar med ett uppdrag i taget eller om man har flera uppdrag att de ligger nära varandra, säger Luay Katan.

Flexibiliteten att kunna jobba på olika ställen och på olika tider är central för att vara en framgångsrik konsult, menar Luay Katan.

– Oftast är det enklare för yngre och äldre farmaceuter då de har mer flexibilitet i vardagen, säger han. 

Mest läst