Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ny studie: Kartlägger ukrainska flyktingars vårdupplevelser

Ukrainska flyktingars upplevelser av att bland annat komma åt receptbelagda läkemedel undersöks i en ny studie som görs vid Uppsala universitet.

– Vi kartlägger de ukrainska flyktingarnas upplevelser av att söka och erhålla medicinsk vård i EU-länder. Vi identifierar de utmaningar de möter vid både akuta och icke akuta behov, liksom tillgången till receptbelagda läkemedel. Vårt mål är att på sikt ta fram rekommendationer som ger vägledning åt såväl flyktingar som vårdorganisationer, säger Nataliia Khanyk, docent vid Danylo Halytsky Lviv National Medical University och gästforskare vid Uppsala universitet, i ett pressmeddelande.

Den pågående studien görs via en enkät och i samarbete med forskarkollegor i Polen, Ungern, Turkiet och Ukraina. I Sverige genomförs undersökningen via Uppsala universitets farmaceutiska fakultet. Samarbetet görs inom ramarna för EU-samarbetet Cost enable, ett europeiskt nätverk som samlar forskare, läkare och industripartners i 39 länder med finansiering från EU.

Nataliia Khanyk, docent vid Danylo Halytsky Lviv National Medical University och gästforskare vid Uppsala universitet.

– Projektet är ett samarbete mellan forskare i fem europeiska länder och vi har stora förhoppningar på att vårt initiativ ska göra en reell skillnad. Vår främsta utmaning är att nå ut med enkäten till alla från Ukraina som befinner sig på flykt i Europa, säger Nataliia Khanyk i pressmeddelandet.

Flera miljoner människor från Ukraina är på flykt i Europa och bara dagar efter Ryssland invasion aktiverades EU:s massflyktsdirektiv, som bland annat ger flyktingar rätt till medicinsk hjälp i EU-länder.

Enkäten genomförs online och anonymt. Frågorna täcker en rad aspekter på vården och dess tillgänglighet, som till exempel vilka språk information erbjuds på och vilka kötider och avgifter som råder.

Mest läst