Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Riksrevisionen ser över tillsynen av medicintekniska produkter

Granskningen inleds efter indikationer på underrapportering av tillbud och negativa händelser.
- Det är mycket viktigt att statens tillsyn fungerar effektivt och säkerställer att dessa produkter är säkra för patienter och användare, säger riksrevisionsdirektör Claudia Gardberg Morner.

Medicintekniska produkter är till för att diagnosticera, lindra, förebygga, behandla, övervaka eller kompensera en sjukdom, funktionsnedsättning eller skada. I många fall är de avgörande för människors liv och hälsa

Det kan handla om kompresser, kanyler, pacemakers, röntgen- och strålbehandlingsapparatur, pumpar för läkemedelstillförsel och produkter inom medicinsk laboratorieverksamhet.

I dag finns ungefär 800 000 unika medicintekniska produkter på den svenska marknaden som förväntas växa.

Tillverkarna ansvarar för att deras produkter är säkra. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedriver tillsyn över hälso- och sjukvårdens samt tandvårdens användning av medicintekniska produkter och egentillverkning av medicintekniska produkter.

Läkemedelsverket bedriver tillsyn över CE-märkta och specialanpassade medicintekniska produkter och dess tillverkare.

Nu inleder Riksrevisionsverket en granskning av statens tillsyn över medicintekniska produkter efter “indikationer på bland annat underrapportering av tillbud och negativa händelser”, enligt ett pressmeddelande.

Granskningen är planerad att vara klar i oktober 2024.

Läs mer: Riksrevisor: Statens tillsyn av läkemedels­handeln är ineffektiv

Mest läst