Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Riksrevisor: Statens tillsyn av läkemedels­handeln är ineffektiv

Det finns brister i statens tillsyn av läkemedelshandeln, skriver Riksrevisionen i sin årliga rapport till riksdagen.

I fredags, den 2 juni, överlämnades ”Riksrevisorns årliga rapport 2023” till riksdagen. I rapporten samlar Riksrevisionens sina viktigaste iakttagelser från granskningar av effektiviteten i staten och av myndigheternas årsredovisningar under det gångna året. Rapporten innehåller bland annat kritik mot statens tillsyn av läkemedelshandeln, skriver Läkartidningen.

— När det gäller effektiviteten i den statliga verksamheten visar rapporten bland annat att statens tillsyn över läkemedelshandeln inte är effektiv, säger riksrevisor Helena Lindberg i Riksrevisionens pressmeddelande om rapporten.

En av de främsta orsakerna till den bristande effektiviteten är att tillsynsmyndigheterna inte får dela viktig information med varandra. Myndigheterna saknar också tillräckliga sanktionsmöjligheter i delar av tillsynen, skriver statens riksrevisorer i rapporten. De påtalar brister hos tre av statens tillsynsmyndigheter:

  • Läkemedelsverket saknar möjligheter att ta ut sanktionsavgifter vid tillsyn av apotek och partihandlare och har även svårt att förhindra att ett apotek som stängs skrivs över på en bulvan för den ursprungliga ägaren.
  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, tillsyn saknar inom delar av verksamheten möjligheter att utfärda sanktionsavgifter.
  • Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i praktiken svårt att stänga apotek även om det formellt sett är möjligt.

”Läkemedelsverket har stängt några apotek, men ingen av tillsynsmyndigheterna kan garantera att det inte fortfarande finns oseriösa apoteksaktörer eller anställda vid apotek som medvetet bryter mot reglerna på marknaden. Ingen av tillsynsmyndigheterna följer systematiskt upp om deras tillsyn har lett till minskade brister inom de problemområden som respetive myndighet har identifierat”, skriver rapportförfattarna.

För att effektivisera tillsynen krävs bland annat att myndigheterna ges bättre tillgång till uppgifter från E-hälsomyndighetens register, bättre förutsättningar att dela information med varandra och utvidgade sanktionsmöjligheter. Det behövs också en ny reglering som hindrar att apotek kan ta ut överpriser på specialkost och läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna, men subventioneras av staten och regionerna. Om inte bristerna åtgärdas så kan patientsäkerheten att bli lidande och statens och regionernas utgifter onödigt stora, eftersom förmånerna och subventionerna utnyttjas på fel sätt, konstaterar revisorerna.

Mycket av kritiken i Riksrevisionens årliga rapport känns igen från myndighetens rapport om statens tillsyn över apotek och partihandel med läkemedel som Svensk Farmaci skrev om i maj förra året.

Läs mer >> Riksrevisionen kritiserar tillsynen av apotek

Mest läst