Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Efter rekordåret: Läkemedelsexporten fortsätter öka

Läkemedel fortsätter befästa sin position som en av landets viktigaste exportprodukter. För andra året i rad fortsätter Sveriges export av läkemedel att öka, enligt nya siffror från SCB.

Under januari-juli 2023 låg exporten av läkemedel från svenska produktionsanläggningar på 78 miljarder kronor, enligt siffror från Statistiska centralbyrån, SCB.

Samma period förra året låg den på 70 miljarder kronor och 2021 på omkring 50 miljarder kronor.

– Att läkemedelsexporten fortsätter att växa från rekordåret 2022 bekräftar att läkemedel blir en allt viktigare svensk exportprodukt. Det är en styrkeposition för Sverige som är avgörande att upprätthålla för en fortsatt hållbar tillväxt i ljuset av i övrigt vikande siffror, säger Frida Lundmark, sakkunnig inom Life Science på branschorganisationen Lif i ett pressmeddelande.

Enligt SCB: siffror minskade Sveriges BNP med 0,8 procent under andra kvartalet, vilket förklaras med minskad varuexport enligt SCB. Men det är däremot fortsatt medvind i läkemedelsbranschen där exporten ökade med åtta procent i värde och en procent i volym jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Sett till det första halvåret 2023 ökade läkemedelsexporten med 12 procent i jämförelse med 2022.

Under 2022 exporterade Sverige läkemedel för 139,4 miljarder kronor, en ökning med 40 procent jämfört med 2021. Läkemedel står för cirka sju procent av Sveriges totala export.

Mest läst