Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Över en halv miljard till forskning inom svensk hälso- och sjukvård

Under fjolåret investerade läkemedelsföretagen 754 miljoner kronor i svensk hälso- och sjukvård. Det mesta av dessa pengar, 581 miljoner, gick till forskning och utveckling.

Det här framgår av en sammanställning som årligen görs av Läkemedelsindustriföreningen Lif. I nominella tal räknat handlar det om en nästan tioprocentig ökning av företagens investeringar jämfört med året innan. I reala värden — alltså när hänsyn tas till inflationen — handlar det om i stort sett samma som under 2021. (Inflationen var 10,2 procent i fjol.)

Siffrorna från Lif redovisas enligt gemensam branschstandard och bygger på den öppna rapporteringen från Lifs medlemsföretag. Statistiken visar i sin helhet ersättningarna för samverkansprojekt med vården samt för forskning inom hälso- och sjukvård.

Johan Färnstrand, vd på Lif, säger att nära samverkan mellan läkemedelsföretag och sjukvården är en förutsättning för att nya läkemedel ska kunna utvecklas, och för bättre vård för patienterna.

— Det behövs mer samverkan för att Sverige ska kunna växa som Life science-nation.

Merparten av investeringarna, 581 miljoner, gick alltså till forskning och utveckling, vilket motsvarar en nominell ökning med cirka 7 procent jämfört med 2021, men i reala belopp snarast en liten minskning alltså.

Marcus Unell är compliance officer (regelefterlevnadsansvarig) på Lif och betonar i en kommentar personalens och hälso- och sjukvårdsorganisationernas betydelse för läkemedelsbranschen. Konsultationsuppdragen uppgick i fjol till 106 miljoner och gick främst till medicinska experter. Föreläsningar, utbildningar och rådgivning ingår bland uppdragen.

— Sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdsorganisationer förser läkemedelsbranschen med värdefull expertkunskap utifrån sina erfarenheter. Det möjliggör för företagen att utveckla och anpassa behandlingar för att bättre överensstämma med patienternas behov.

Värdeöverföringar 2022 (miljoner kronor)

Forskning 581

Konsultation 160 (varav arvode 106)

Donation 13

Totalt 754

Källa: Lif

Mest läst