Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Takpriser höjs med 25 procent – systemet fortsätter att ses över

Den 1 september höjs takpriset för 309 förpackningsstorleksgrupper av läkemedel och fastställs på en 25 procent högre nivå. Det beslutet togs av Tandvård- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

Beslutet är en del av TLV:s pågående översyn av takprissystemet för utbytbara läkemedel. Det här beslutet utgör, i likhet med de takprishöjningar som beslutades i april, ”en kortsiktig och skyndsam engångsåtgärd i syfte att stärka tillgången till läkemedel”, säger TLV på sin hemsida:

”Målsättningen är att utforma ett system som är hållbart över tid och som ska kunna möjliggöra både ökad prispress där utrymme finns och prishöjningar vid behov”.

Takpriset höjs alltså den 1 september för 309 förpackningsstorleksgrupper. Läkemedelsföretagens prishöjningar upp till det nya takpriset kan efter ansökan från dessa börja gälla den 1 oktober 2023

Höjningen motsvarar som minst 15 kronor och som mest 30 kronor per förpackning beräknat utifrån den minsta möjliga storleken i gruppen.

På periodens vara-listan fanns i juni drygt 550 grupper med flytande takpris.

Sammanlagt har 957 förpackningsstorleksgrupper i år fått ett höjt takpris. Möjlighet för företagen att ansöka om höjda priser öppnades för 648 förpackningsstorleksgrupper den 12 april.

TLV har kriterier för vilka förpackningsstorleksgrupper som har haft behov av höjda takpriser. Utifrån det fastställer myndigheten takpriser när något av dessa båda kriterier är uppfyllda:

  • Takpriset i juni 2023 motsvarade ett inköpspris lägre än 100 kronor per förpackning. Beräkningen görs utifrån minsta möjliga förpackningsstorlek inom gruppen.
  • Förpackningsstorleksgruppens substans- och formgrupp kom med på periodens vara-listan före 2016.

TLV har även inhämtat synpunkter från läkemedelsföretag och branschorganisationer. Dessa finns med även i det fortsatta arbetet med systemet.

TLV:s takprissystem infördes 2011 med syftet att skapa lägre och jämnare priser för utbytbara läkemedel. Alla utbytbara läkemedel inom läkemedelsförmånerna omfattas av takpriser.

Läs mer om takpriser

TLV:s hemsida finns uppgifter om preliminära och gällande takpriser efter de båda höjningarna i år, den 11 april och den 21 augusti. Där kan man även ladda ned ytterligare information om utbytesgrupper med mera.

Mest läst