Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Stress och pandemi orsakade arbetsskador på apoteken

Arbetsrelaterad stress är den vanligaste faktorn bakom sjukdomsfallen inom apotekshandeln. Men pandemiåret 2021 orsakade coronan ett hack i staplarna. Det här framgår av Arbetsmiljöverkets statistik för åren 2018–2022.

Stress orsakad av mycket arbete är den vanligaste faktorn bakom sjukdomsfallen när man plöjer igenom anmälningarna av arbetssjukdomar.  24 fall har rapporterats under de senaste fem åren, varav 21 gäller kvinnor. Men det gängse mönstret bröts under pandemin. Coronan orsakade hela 62 fall av påtvingad frånvaro, som kan relateras just till arbetet, och de flesta av dessa inträffade under 2021.

Övriga sjukdomsfaktorer är av högst varierat slag. Buller (6 fall) och problem i relationerna med överordnade (8 fall) är ett par faktorer som sticker ut.

Sammanlagt anmäldes inom apotekshandeln 133 arbetssjukdomar till Arbetsmiljöverket under åren 2018–2022.

Något flera sysselsatta i samma bransch, 187, drabbade under samma tid av en arbetsolycka av något slag, med sjukfrånvaro som följd. De anmälda arbetsolyckorna domineras av fall av person (67), följt av att man slagit i föremål samt hot och våld, uppger Kjell Blom, som är utredare och systemförvaltare på Arbetsmiljöverket. Den sist nämnda kategorin, hot och våld, har lett till 20 anmälningar på fem år, och hittills i år (2023) en anmälan.

— Men anmälningarna är för få för att man ska kunna bryta ner statistiken på olika händelser för att se trender, säger Kjell Blom.

Anmälningarna av sjukdom och olyckor inom apotekshandeln är relativt sett ganska få. De motsvarar tillsammans 0,7 procent av alla sysselsatta, eller annorlunda uttryckt: sju anmälningar av någon form av arbetsskada per tusen sysselsatta. Arbetsolyckorna utgör i den officiella statistiken 0,3 och arbetssjukdomarna likaså 0,3. Avrundat blir de tillsammans 0,7.

Vad är en arbetsskada?

En arbetsskada är

• en skada/sjukdom orsakad av arbetet och/eller som inträffat på väg till elller från arbetet

• en smittsam sjukdom som uppkommit på grund av smitta i arbetet

• en smittsam sjukdom som har uppkommit i arbetet

• en smittsam sjukdom som har uppkommit i arbetet när sjukdomen är klassad som samhällsfarlig

Covid-19 var klassad som samhällsfarlig sjukdom 2 februari 2020 – 31 mars 2022.

Källa: Försäkringskassan

Mest läst