Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Orexo vann tvist i USA – men striden i domstol fortsätter

Uppsalaföretaget Orexo vann den 30 juni en långvarig patenttvist om läkemedlet Zubsolv en distriktsdomstol i New Jersey. Tre veckor senare överklagade motparten Sun beslutet. Processen drar därmed ut på tiden ytterligare 1,5 år, enligt Orexo.

Tvisten gäller patentet som skyddar Zubsolv (buprenorfin och naloxon) och inleddes i september 2020 när konkurrenten Sun lämnade in en så kallad Abbreviated New Drug Application till myndigheten US Food and Drug Administration för godkännande av generiska versioner av Zubsolv. Men distriktsdomstolen gör en annan bedömning, anser att Orexos patent är giltiga, att Sun gör patentintrång och förbjuder därmed Suns preparat.

Nikolaj Sørensen, vd och koncernchef för Orexo, säger i ett pressmeddelande att domstolens beslut är välmotiverat och tydligt beskriver bristerna i Suns anspråk.

— Vi är fortsatt mycket övertygade om styrkan i patentportföljen för Zubsolv och att överklagandedomstolen kommer fram till samma slutsats, säger han i et pressmeddelande.

Zubsolv skyddas av tio patent listade i Orange Book (som publiceras av US Food and Drug Administration), vilka löper ut under fem års tid, fram december 2027 till september 2032. Överklagandeprocessen kommer att medföra legala kostnader på mellan 5 och 15 miljoner kronor, bedömer Orexo.

Orexo och Zubsolv

Orexo AB är ett företag som utvecklar förbättrade läkemedel och digitala terapier inom området psykisk ohälsa och beroendesjukdomar.  

Produkterna kommersialiseras av Orexo i USA eller genom partners över hela världen. Den främsta marknaden är den amerikanskan för buprenorfin-/naloxonprodukter där Orexo säljer sin ledande produkt Zubsolv för behandling av opioidberoende.

Den totala nettoomsättningen var i fjol 624 miljoner kronor och antalet anställda var 126.

Källa: Orexos hemsida

Mest läst