Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Läkemedels­verket satsar för att minska läke­medlens miljö­avtryck

Läkemedelsverkets nya enhet för miljö och hållbarhet ska arbeta för att minska läkemedlens miljöeffekter.

Hur vi tillverkar och använder läkemedel och tar hand om läkemedelsrester samt förhindrar att de når ur i miljön har blivit en allt viktigare fråga. Därför har Läkemedelsverket inrättat en ny enhet som ska sprida kunskap och utveckla arbetet med frågor om miljö och hållbar utveckling.

— Precis som vi tittar på kvalitet och säkerhet när det gäller läkemedel så är det ett naturligt steg att Läkemedelsverket satsar ytterligare på att minska läkemedlens avtryck på miljön, säger Stefan Berggren, chef för Läkemedelsverkets nya enhet, i ett pressmeddelande.  

En fråga som enheten arbetar med just nu är om miljökriterier kan införas för läkemedelstillverkning inom ramen för läkemedelsförmånssystemet. Det är något som myndigheten fått i uppdrag av regeringen att testa.

— Vi räknar med att försöksverksamheten ska starta 2025 med ett frivilligt system för att få en extra miljöpremie som hänger ihop med upphandlingen av periodens vara.  Miljöpremien kommer till att börja med inriktas på tre läkemedelsgrupper: könshormoner, antibiotika och NSAID. Miljökriterierna ska vara ett sätt att minska riskerna för utsläpp i miljön vid tillverkning av läkemedel, säger Stefan Berggren.

Mest läst