Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

FHM: Netflix­­modellen bör bli permanent

Tack vare Netflixmodellen har Sverige kunnat säkra tillgången på vissa medicinskt viktiga antibiotika. Det konstaterar Folkhälsomyndigheten i sin andra slutrapport till regeringen. Myndigheten rekommenderar att pilotmodellen blir permanent.

Folkhälsomyndigheten, FHM, fick 2018 i uppdrag av regeringen att testa och utvärdera en ny ersättningsmodell till läkemedelsföretagen för att säkerställa att vissa antibiotika finns att tillgå i Sverige.    

Under perioden 15 juli 2020-31 december 2022 har FHM testat den så kallade Netflixmodellen, en modell där den ekonomiska ersättningen till läkemedelsbolagen är delvis frikopplad från företagens intäkter vid försäljning av antibiotika.

I pilotstudien tecknade FHM avtal med fyra läkemedelsföretag om att tillhandahålla fem olika sorters antibiotika. Läkemedelsföretagen garanterades en årlig ersättning på minst fyra miljoner kronor per produkt i utbyte mot att de höll ett definierat säkerhetslager och garanterade leverans av antibiotikaprodukter till sjukhus inom ett dygn efter beställning.

I utvärderingen av pilotstudien konstaterar FHM att ersättningsmodellen varit både ändamålsenlig och effektiv. Antibiotikan har använts till en begränsad, men kritisk sjuk patientgrupp som utan ersättningsmodellen skulle haft få behandlingsalternativ.

— Genom den fick Sverige tillgång till flera nya antibiotika, och dessutom tidigare än andra europeiska länder, säger Jenny Hellman, chef på enheten för beredskapsläkemedel och logistik på FHM, i ett pressmeddelande.

Jenny hellman, enhetschef på Folkhälsomyndigheten

Jenny Hellman, FHM.

FHM rekommenderar i slutrapporten, som redovisades för regeringen den 31 maj, att modellen bör permanentas. Myndigheten föreslår också att de även i fortsättningen får ansvaret att tillgängliggöra vissa antibiotika med stort medicinskt värde.

Läs mer >> Netflixmodell för att säkra antibiotika förlängs

Folkhälsomyndighetens första slutrapport den 9 januari

Folkhälsomyndighetens andra slutrapport den 31 maj

Mest läst