Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Fler apotek än vanligt får glesbygds­bidrag

Hela 40 apotek har beviljats glesbygdsbidrag för verksamhetsåret 2022 av TLV. Bara en gång tidigare, ifjol, har fler apotek beviljats stöd.

De senaste årens ökning kan förklaras med att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV:s kriterier justerades för verksamhetsåret 2020 så att apotek som tidigare fått avslag, på grund av att försäljningen av receptförskrivna läkemedel legat för högt, nu kan få bidrag.

— De justeringar som gjordes av regelverket för ett par år sedan har varit betydelsefulla för att fler apotek ska ges möjlighet att söka och få bidrag, även vid ändrade marknadsförhållanden, vilket är positivt för apotekskunder i gles- och landsbygd, säger enhetschef Gunilla Rönnholm i ett pressmeddelande från TLV.

Gunilla Rönnholm, chef för enheten Marknadsanalys på TLV.

Totalt får 40 apotek från tio län i landet dela på tolv miljoner kronor i glesbygdsbidrag. Störst andel går till Västerbottens län, där elva apotek får dela på 3,1 miljoner kronor.

Högst glesbygdsbidrag per apotek får apoteket i Jörn i Västerbottens län som beviljas nästan 600 000 kronor. Lägst glesbygdsbidrag får apoteket i Funäsdalen i Jämtlands län som beviljas drygt 21 000 kronor. I genomsnitt får apoteken nästan 288 000 kronor i bidrag.

Två apotek, ett i Jokkmokk i Norrbottens län och ett i Norsjö i Västerbotten län, får avslag av TLV på grund av att deras rörelseresultat överstiger godkänd nivå.

Om Glesbygdsbidraget

Ett apotek ska uppfylla följande kriterier för att få glesbygdsbidrag:

  • ligga mer än 20 kilometer från ett annat apotek,
  • ha haft försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel som uppgått till mellan 1 och 15 miljoner kronor för verksamhetsåret och
  • ha haft sina lokaler öppna så att konsumenter kunnat få tillgång till läkemedel under minst 20 timmar per vecka (eller minst 10 timmar per vecka vid försäljning av receptförskrivna läkemedel under 3 miljoner kronor per år).

Det maximala bidraget ett apotek kan få är 715 000 kronor minus 4,5 procent av apotekets försäljningsintäkter av receptförskrivna läkemedel.

För att ett enskilt apotek inte ska bli överkompenserat tas även hänsyn till apotekets totala lönsamhet. Om ett apoteks rörelsemarginal före av- och nedskrivningar för hela verksamheten överstiger fyra procent inklusive bidrag justeras bidraget ner till godkänd nivå.

Källa: TLV

Läs mer >> Rekordmånga apotek får glesbygdsbidrag

Mest läst