Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotek Hjärtat erbjuder blodtrycksmätning över hela landet

Apotek Hjärtat förlänger sitt samarbete med Blodtrycksdoktorn för att ge fler tillgång till blodtrycksmätning, samt vid behov snabb utredning och effektiv behandling.

I Sverige lever mer än 2,3 miljoner personer med högt blodtryck – och av dessa saknar närmare 80 procent diagnos eller korrekt behandling. Obehandlat högt blodtryck är orsaken till hälften av alla hjärt-kärlsjukdomar och nästan en femtedel av samtliga dödsfall i Sverige.

För att fler ska få koll på sitt blodtryck initierades förra året ett pilotprojekt mellan Apotek Hjärtat och Blodtrycksdoktorn, vilket nu resulterat i ett samarbete med lättillgänglig blodtrycksmätning på apotek över hela landet.

— Obehandlat högt blodtryck ökar risken för stroke och hjärtinfarkt. Under pilotprojektet påvisades högt blodtryck hos ett flertal kunder, ett kvitto på att samarbetet gör skillnad. Tillsammans med Blodtrycksdoktorn ger vi nu fler möjlighet att i tid upptäcka förhöjt blodtryck och proaktivt genom livsstilsförändringar, och vid behov läkemedel, minska risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom, säger Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat i ett pressmeddelande.

Forskning från Uppsala universitet visar att det i genomsnitt tar omkring fem år från att man i vårdmiljö identifierar ett högt blodtryck första gången till dess att patienten är färdigutredd och har påbörjat behandling.

— Vi har tagit fram en ny vårdtjänst där kunden själv enkelt kan mäta sitt blodtryck på Apotek Hjärtat. Efter genomförd  blodtrycksmätning erhålls en medicinsk bedömning som baseras på uppmätt blodtryck i kombination med ett flertal andra faktorer, och som också journalförs. De som uppmäter ett högt blodtryck erbjuds att utreda om de har sjukdomen hypertoni och vid behov påbörja behandling, vilket i dag tar cirka två veckor, säger Jonas Wohlin, vd på Blodtrycksdoktorn i samma pressmeddelande.

Tjänsten finns idag tillgänglig på närmare 120 apotek över hela landet med Blodtrycksdoktorn som ansvarig vårdgivare.

Andra läser