Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Både dystra och hoppfulla tecken i omvärldsrapport

Brist på läkemedel på grund av försämrat världsläge och internationell kraftsamling inför framtida hälsohot. Det är två tydliga trender i Läkemedelsverkets omvärldsrapport.

— Omvärldsrapporten 2023 tecknar en bitvis dystopisk bild av vår omvärld. Därför kommer samverkan i EU och globalt att bli avgörande för hur vi lyckas möta de hot vi ser, mot folkhälsan och mot stabiliteten i vår omvärld, säger Läkemedelsverkets generaldirektör Björn Eriksson i ett pressmeddelande om rapporten.

Björn Eriksson, generaldirektör Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket konstaterar i omvärldsrapporten att det globala säkerhetsläget har försämrats, bland annat på grund av Rysslands anfallskrig mot Ukraina och en ekonomisk osäkerhet i stora delar av världen. Det försämrade säkerhetsläget påverkar också tillgången på läkemedel och medicintekniska produkter eftersom stora delar av tillverknings- och distributionskedjorna är globala.

Omvärldsrapporten tar också upp att klimatförändringar och katastrofer påverkar människors hälsa och kan ge upphov till nya sjukdomar. Världshälsoorganisationen, WHO, EU-kommissionen och Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, har nu inlett en kraftsamling i förebyggande arbete för att motverka framtida hälsohot. WHO förhandlar om förändringar i det internationella hälsoreglementet, IHR, utifrån lärdomar från covid-19-pandemin. EU-kommissionen upprättar en samverkansfunktion för hälsohot, kallad Myndigheten för beredskap och insatser vid hälsokriser, HERA. Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, får ett utökat mandat vid hälsohot och inrättar två funktioner som ska hantera brister för läkemedel och medicinteknik.

Omvärldsrapporten lyfter även fram det faktum att en fullgod försörjning av läkemedel och medicinteknik är en viktig del av den svenska civila beredskapen vid händelse av kris eller krig samt att Läkemedelsverket utsetts till en av landets nya beredskapsmyndigheter.

— Bristsituationer på läkemedel parat med ökade cyberhot är ett ytterligare bevis för att det beredskapsarbete som nu pågår på myndigheten och i Sverige är viktigare än någonsin, säger generaldirekt Björn Eriksson i Läkemedelsverkets pressmeddelande.

Omvärldsrapporten nämner också ljusglimtar som att en ”innovationstät” utveckling pågår inom flera läkemedelsområden, till exempel för behandling av cancer-, blodsjukdomar och demens.

Läs mer >> Läkemedelsverkets omvärldsrapport 2023

Mest läst