Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Kraftig minskning av antalet rapporterade biverkningar

Antalet sjönk till en fjärdedel jämfört med 2021. Minskningen av antalet rapporterade biverkningar beror på att allt färre vaccineras mot covid-19.

Under 2021 kom det in 99 211 rapporter om misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket. 2022 hade antalet minskat till 22 466 rapporter. Allt beroende på att antalet inrapporterade misstänkta biverkningar av vaccinet mot covid-19 minskat eftersom allt färre vaccineras.

Även antalet inkomna rapporter om allvarliga misstänkta biverkningar har minskat. Under 2022 inkom 5 128 rapporterar varav 2 870 gällde vaccin mot covid-19. Under 2021 inkom sammanlagt 11 951 allvarliga rapporter till myndigheten.

— Vi ser en tydlig minskning av antalet inrapporterade misstänkta biverkningar vilket beror på att vaccineringen mot covid-19 och att pandemin klingat av. Samtidigt måste vi komma ihåg att det finns ett mörkertal i rapporteringen. Underrapporteringen av biverkningar är stor, och här är min uppmaning till vården och privatpersoner att alltid rapportera in om man ser eller märker något som kan uppfattas som en biverkning, säger Karin Vengemyr, chef för läkemedelsäkerhet på Läkemedelsverket i ett pressmeddelande.

Av de rapporterar om allvarliga misstänkta biverkningar som inkom under förra året gällde 60 procent kvinnor och 40 procent män. Näst efter rapporter kopplade till covid-vaccinerna är de vanligaste läkemedelssubstanserna i allvarliga rapporter från hälso- och sjukvården: Apixaban (blodförtunnande), hormonspiral med gestagen och Warafin (blodförtunnande).

Under året har två säkerhetssignaler utretts: menstruationsrubbningar efter vaccination med Comirnaty och Spikevax samt ökad risk för myokardit efter vaccination med Comirnaty och Spikevax.

— Inrapporteringen av misstänkta biverkningar är värdefull och bidrar till att den samlade kunskapen om våra läkemedel hela tiden ökar, vilket i sin tur leder till säkrare läkemedel. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att hur vanlig eller ovanlig en inrapporterad misstänkt biverkning är endast kan avgöras i kliniska studier, säger Karin Vengemyr.

Mest läst