Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Hon prisas för sin avhandling

Forskaren Caroline Alvebratt vid institutionen för farmaci på Uppsala universitet tilldelas årets GaBi-pris.

– Det känns fantastiskt roligt att bli utvald, säger hon.

Apotekarsocietetens Gabi-pris delas ut till årets bästa doktorsavhandling relaterad till läkemedelsformulering/drug delivery och biofarmaci alternativt som avhandlar principer/metoder med applikation inom områdena framlagd vid ett svenskt universitet. De sökande ska även vara medlemmar i Apotekarsocietetens sektion för läkemedelsformulering. GaBi är en förkortning av Galenisk farmaci och Biofarmaci.

Caroline Alvebratt får priset för avhandlingen ”Advanced methods för evaluation of the performance of complex Drug delivery system”. I den har hon tagit fram nya metoder för att testa hur väl läkemedelsformuleringar fungerar.

— Vi har tagit fram tre olika metoder att testa mer komplicerade läkemedelsformuleringar, säger hon.

De här metoderna kan minska behovet av djurförsök vid läkemedelstester, anser hon.

— Om vi skapar bättre formuleringar från början, så att vi helt enkelt kan sålla bort de som kan komma att prestera dåligt, behöver vi testa färre läkemedelsformuleringar på djur. Idag är att testerna så pass begränsade att vi går på djurförsök ganska tidigt, säger hon.

GaBi-priset består av 15 000 kronor. Men prissumman är inte det viktigaste för Caroline Alvebratt.

— Jag gläds framförallt åt äran och att min forskning uppmärksammas.

Caroline Alvebratt hoppas kunna fortsätta utveckla metoderna som forskare vid Uppsala universitet och på nystartade företaget Enphasys.

Den 22 maj ska hon att ta emot priset och presentera sin forskning vid ett event för unga forskare som hålls i Apotekarsocietetens lokaler i Stockholm.

Mest läst