Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ökat antal restnoterade läkemedel under 2022

Restnoteringar av läkemedel ökade med 54 procent under 2022, jämfört med 2021. Det visar Läkemedelsverkets årsredovisning.

Läkemedelsverkets verksamhet under 2022 präglades av utmaningar kring beredskapsfrågor och restnoterade av läkemedel. 1 419 anmälningar om restsituationer och brist på läkemedel inkom under förra året. Det är betydligt fler än året innan, enligt myndighetens årsredovisning.

— Frågan om restsituationer har fortsatt stor prioritet och många aktörer arbetar tillsammans för att lösa de utmaningar vi ser, säger Läkemedelsverkets generaldirektör Björn Eriksson i ett pressmeddelande från myndigheten.

Björn Eriksson, generaldirektör Läkemedelsverket.

Rysslands storskaliga invasion av Ukraina satte fokus på Läkemedelsverkets arbete med beredskapsfrågor, till exempel tillgången på läkemedel och medicintekniska produkter i Sverige i både fred, kris och krigstid. Läkemedelverket blev hösten 2022 också en av landet beredskapsmyndigheter.

Läkemedelsverket har också observerat en utbredd okunskap bland allmänheten i viktiga frågor kopplade till användning av läkemedel. Konsekvenserna av onödig antibiotikaanvändning är fortsatt stora. Myndigheten har därför satsat på att sprida kunskap om när antibiotika är en relevant behandling. De har också informerat om riskerna med att använda lustgas som en partydrog och föreslår en skyndsam reglering av tillgång till lustgas.

— Det är också tydligt att unga har låg kunskap om läkemedel, vi har därför föreslagit att läkemedelskunskap införs i läroplanen, säger Björn Eriksson.

Läkemedelsverkets verksamhet 2022 i siffror

Läkemedelsverket tog emot 1 419 ärenden om restsituationer för läkemedel under 2022. Myndigheten godkände också 643 nya läkemedelsprodukter för försäljning i Sverige samt genomförde 317 inspektioner inom industri, sjukvård och apotek.

Källa: Läkemedelsverkets årsredovisning

Mest läst