Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Kvinnor som bidragit till den moderna farmacin

Marie Curie och Alice Ball men även Katarina Ageborg och Malin Grape. Det är några av alla de kvinnor vi vill uppmärksamma i dag.

I dag är det den internationella kvinnodagen och Svensk Farmaci tar då tillfället i akt att hylla några av alla de kvinnor vars arbete bidragit till den moderna farmacin. Vi har inte plats att berätta om alla, men några vill vi lyfta en dag som denna. Gemensamt för alla är deras engagemang för sitt arbete, deras nyfikenhet och deras vilja att förändra.

Marie Curie
Marie Curie är kanske den första som många av oss kommer att tänka på i diskussioner om kvinnliga vetenskapare. Hon är mest känd för sin upptäckt av radium och dess egenskaper. Hon fick ett flertal priser inklusive ett Nobelpris i fysik 1903 och ett Nobelpris i kemi 1911.

Agnes Arvidson
Agnes Arvidson var Sveriges första kvinna med apotekarexamen och blev den första kvinnan som förestod ett apotek med eget privilegiebrev. Tidigare hade kvinnor både förestått apotek och varit apoteksinnehavare, men på andra villkor, bland annat hade de kunnat ärva apoteksinnehavarprivilegiet efter sin make. Från och med 1928 blev yrkesutövandet ett privilegium även för kvinnor. Det lade grunden till en förändrad könskodning av apotekaryrket och fler kvinnor sökte sig till apoteken enligt Svenskt kvinnobiografiskt lexikon.

Monika Magnusson VD för Apotek Hjärta.

Monika Magnusson
Monika Magnusson tillträdde som VD för Apotek Hjärtat hösten 2022 och blev därmed den första apotekaren som innehar en VD-post i ett större svenskt apoteksföretag. Hon tog sin apotekarexamen 1997 vid Uppsala universitet och har sedan dess haft en tydlig apotekskarriär med ett dussintal år inom Apoteket AB, några årskorta tjänster på Boots och Vårdapoteket för att sedan 2013 ta plats i Apotek Hjärtat.

Alice Ball
Alice Ball var den första afroamerikanen och första kvinnan som tog en magisterexamen i kemi på universitet på Hawaii, USA. Hon arbetade sedan som lärare när en lokal kirurg bad om hennes hjälp med att hitta hjälpmedel för de som drabbats av lepra, spetälska. Ball arbetade med detta på fritiden och utvecklade ett injicerbart oljeextrakt som i 20 år sedan var den mest effektiva behandlingen mot innan framstegen med antibiotika ledde till ett botemedel mot sjukdomen.

Karolina Antonov, analyschef på Läkemedelsindustriföreningen, Lif, fick utmärkelsen Årets Farmaceut 2022.

Karolina Antonov
Karolina Antonov är analyschef på Läkemedelsindustriföreningen, Lif, och utsågs 2022 av Sveriges Farmaceuter till Årets Farmaceut. Motiveringen löd: Karolina Antonov utmärker sig genom att förena farmaceutisk vetenskap med ett praktiskt strategiskt arbete, en helhetssyn och en bred kompetens, vilket resulterat i flera stora, viktiga avtal och överenskommelser mellan läkemedelsindustrin och staten. Karolina har även förmågan att sträva mot lösningar på utmaningar som kan accepteras och vara ändamålsenliga för alla aktörer på läkemedelsmarknaden.

Gertrude Elion
Gertrude Elion forskade inom biokemi och farmakologi och arbetade i 30 år med forskaren George Herbert Hitchings. Tillsammans upptäckte de behandlingar för ett antal sjukdomar, inklusive leukemi, gikt, malaria och hjärnhinneinflammation. Efter att Hitchings gått i pension ledde Elions fortsatta forskning till den senare utvecklingen av läkemedel för att behandla AIDS. 1988 fick hon tillsammans med Hitchings och Sir W. James Black, Nobelpriset i fysiologi och medicin.

Katarina Ageborg
Katarina Ageborg hade under nästan 25 år en viktig roll i AstraZeneca utveckling till ett innovativt världsledande bioläkemedelsföretag. Hon satt i koncernledningen i elva år, och var Sverige-VD i fyra år. Utsågs bland annat till och en av topp tio på Dagens Industris lista över Sveriges 125 mäktigaste kvinnor i näringslivet. Hon gick i pension i januari 2023.

Gerty Cori
Gerty Cori var en amerikansk biokemist, född i dåvarande Österrike-Ungern, som 1947 blev den första kvinna som fick Nobelpriset i fysiologi och medicin för hennes arbete med att förstå hur socker metaboliseras. Hon delade priset med sin man Carl Ferdinand Cori och Bernardo Albero Houssay.

Nobelpristagare Dorothy Hodgkin.

Dorothy Hodgkin
Dorithy Hodgkin är den enda brittiska kvinnan som har fått Nobelpris för sitt vetenskapliga arbete. Hon är mest känd för sitt arbete inom röntgenkristallografi och för att ha fastställt den tredimensionella strukturen av penicillin, vitamin B12. Genom att fastställa strukturen av insulin banade Dorothy Hodgkin väg för massproduktionen av insulin vilket har använts för behandling av både typ 1- och typ 2-diabetes.

Malin Grape
Malin Grape är apotekare och är Sveriges första ambassadör med fokus på antimikrobiell resistens, AMR. Hon har tidigare bland annat varit enhetschef och biträdande avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, internationell koordinator vid Smittskyddsinstitutet, senior konsult vid Swiss Tropical and Public Health Institute, apotekschef och kvalitets- och säkerhetsansvarig inom Apoteket AB samt doktorand vid Karolinska Institutet.

Mest läst