Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Så förhandlar du din lön – expertens bästa tips

Nyckeln till bra lönesamtal ligger i förberedelserna. Johan Thesslin på Sveriges Farmaceuter ger dig tips när du ska prata lön med chefen.

För alla som jobbar under kollektivavtal är det lönesamtalstider. Den tid på året när du har störst möjlighet att påverka din lön. Med hög inflation, tufft konjunkturläge och ökande levnadsomkostnader är lönesamtalet 2023 kanske viktigare än på länge.

Johan Thesslin, ombudsman på Sveriges Farmaceuter.

Ombudsman Johan Thesslin på Sveriges Farmaceuter ger dig tips, och poängterar att nyckeln till ett bra lönesamtal ligger i förberedelserna.

— Vad styr din lön? Utgå från verksamhetens lönepolicy, lönekriterier och andra dokument som beskriver vad som ska ligga till grund för din chefs bedömning av din nya lön, säger Johan Thesslin.

Själva argumenten för en högre lön hittar du i din prestation under det året som gått. Titta tillbaka och försök hitta situationer som beskriver hur du bidrar till verksamhetens resultat och utveckling.

Ha koll på ditt marknadsvärde, använd Saco-lönesök för att få en bild av hur din kompetens värderas i omvärlden.

— Och du, glöm inte bort att fråga din chef vad du ska göra för att påverka din löneutveckling framåt i tiden, säger Johan Thesslin.

Andra läser