Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Ett gammalt problem, som bara blir värre”

Det presenteras som en nyhet. Allmänmedia berättar om hur patienter drabbas när medicin inte finns, och vilken oro det leder till. Men alla ni som läser den här tidningen vet att det inte är en nyhet. Läkemedelsbrist är ett problem som har funnits länge, men som förvärras.

Apotekens europeiska branschorganisation PGEU visar i en rapport att problem med läkemedelbrister finns i alla medlemsländer och alla klasser av läkemedel påverkas. Apoteksföreningen kommer med flera förslag på lösningar, vilka ni kan läsa mer om på annan plats i det här numret.

Även regeringen reagerar och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) lämnar en proposition till riksdagen med förslag på åtgärder varav en del syftar till att lösa läkemedelsbristen. 

Bland annat föreslås att sanktionsavgifter införs i läkemedelslagen för företag som inte minst två månader i förväg meddelar Läkemedelsverket om försäljningen av ett läkemedel upphör tillfälligt eller permanent på den svenska marknaden.

Ministern vill att avgiften ska vara ”rimlig och proportionerlig” på den överträdelse som har skett. Som lägst ska den vara 25 000 kronor. Som högst på 100 miljoner.

Men inte heller förslaget om sanktionsavgifter är något nytt. Den förra regeringen hade förberett lagändringen och det är därför den nuvarande regeringen så snabbt kan lägga fram ett färdigt förslag.

Redan i höstas varnade Bengt Mattson expert på Lif, de forskande läkemedelsföretagen, för konsekvenserna av sanktionsavgifterna och ansåg att det skulle kunna äventyra patienters hälsa. Redan i höstas välkomnade Läkemedelsverket sanktionsavgifterna.

Vid årsskiftet tog Sverige över ordförandeskapet i EU. Som en del i detta kommer Läkemedelsverket att arrangera möten med sina kollegor inom de europeiska läkemedelsmyndigheterna. På agendan står det ökande antalet restanmälda läkemedel, och förslag på lösningar.

Ett gammalt problem, som bara blir värre. 

I mitt huvud just nu …

Att det blir ljusare om dagarna, mörkret har länge legat som en våt filt över landet men nu vänder det och ljuset kommer.

Apotek accepterar inte hat, hot eller diskriminering. Därför är det väldigt bra att de olika aktörerna enats om samarbetet ”Tillsammans”. 

Jag har fått äran att få ta över som chefredaktör för Svensk Farmaci. Kul, intressant och spännande – nu kör vi!

Mest läst