Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Diklofenak flyttas bakom disk på alla apotek

Alla apotek flyttar diklofenak bakom disk eftersom apoteken vill ta ett större ansvar för miljön. Läkemedelsbranschen vill invänta EU:s samlade bedömning innan åtgärder införs i Sverige.

Diklofenak i gelform säljs idag receptfritt på apotek och är även tillåten i annan handel. För apoteken är det viktigt att kunder som väljer diklofenak har rätt information om när och hur produkten ska användas samt dess påverkan på naturen. Därför har styrelsen för Sveriges Apoteksförening fattat en branschöverenskommelse om att från och med den första mars flytta diklofenak bakom disk.

– Att ta ansvar för rätt läkemedelsanvändning men även läkemedels påverkan av vår omgivning är viktigt säger Johan Wallér, vd för Sveriges Apoteksförening i ett pressmeddelande.

Diklofenak ska förvaras på apotek så att kunden inte själv kan plocka produkten utan tillhandahålls efter att kunderna har efterfrågat den. I samband med försäljning ska kunderna få information om miljöpåverkan, rådgivning kring användning samt hantering av överbliven produkt. I e-handel får diklofenak endast säljas efter att kunderna har bekräftat att de tagit del av samma information. 

– Det är väl känt att svenska reningsverk har mycket svårt att rensa bort diklofenak och det är väl dokumenterat av forskare hur farlig substansen är för miljön. Idag överskrids de gränsvärden som Havs- och vattenmyndigheten satt upp. Därför är det viktigt att apoteken gör vad vi kan för att bidra till lägre utsläpp och en mer hållbar miljö säger Johan Wallér. 

Anders Blanck, vd Lif – de forskande läkemedelsföretagen, kommenterade redan i somras när beslutet togs.

– Läkemedelsföretagen och branschorganisationer på svensk och internationell nivå är lika angelägna som andra intressenter om att minska miljöbelastningen från läkemedel, såväl inom läkemedelsproduktion som den utsöndring som sker i samband med att patienter använder läkemedel. Samtidigt är det oerhört viktigt att insatser som olika aktörer vidtar i syfte att minska miljöpåverkan inte leder till att patienter inte får tillgång till viktiga behandlingar, säger Anders Blanck i ett pressmeddelande och fortsätter.

– Det pågår en process gällande läkemedelssubstansen diklofenak inom EU där en vetenskaplig utvärdering avseende läkemedelsrester i vattendrag av diklofenak och flera andra substanser nyligen avslutats. Nästa steg är att EU ska ta ställning till vilka substanser som ska klassas som prioriterade enligt EU:s vattendirektiv och ges ett gränsvärde som inte får överskridas i vattendrag i medlemsländerna. Vi inom läkemedelsbranschen har tidigare i diskussionen kring diklofenak fört fram att det är rimligt att invänta EU:s samlade bedömning innan åtgärder införs i Sverige.

Andra läser