Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Regeringen bygger statligt säkerhets­lager för läkemedel

Socialstyrelsen får i uppdrag att köpa in och lagra sjukvårdsprodukter såsom läkemedel till ett värde av högst 500 miljoner kronor under 2023.

Förslaget om statliga säkerhetslager togs fram under den förra regeringen och lämnades i delbetänkandet från utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap 2021.

På dagens regeringssammanträde togs nu beslutet att ge Socialstyrelsen i uppdrag att köpa in och lagra sjukvårdsprodukter såsom läkemedel och förbrukningsartiklar för traumavård för sådana säkerhetslager.

Inköpen ska vara till ett värde av högst 500 miljoner kronor under 2023.

— Det rör det sig om sådant som behövs vid infektioner: dropp, läkemedel och annat för att upprätthålla blodtryck. Det kan också handla om läkemedel som behövs för smärtstillande. Men det behövs också utrustning för att klara de operationer och behandlingar som krävs vid traumavård och vid masskadehändelser, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) på en gemensam pressträff med Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar.

— Uppdraget syftar till att förstärka den nationella förmågan att möta de behov som uppstår vid masskadehändelser eller vid andra slags händelser med många skadade. Detta gör vi för att för att minimera riskerna för människors liv och hälsa, säger Acko Ankarberg Johansson.

Det blir inte kommunerna eller regionerna utan staten som ska förvalta lagren och i Socialstyrelsens uppdrag ingår även att ta reda på hur det ska gå till.

I uppdraget ingår även bland annat att genomföra och följa upp informationsinsatser om egenberedskap när det gäller läkemedel och medicintekniska produkter för att hjälpa medborgarna att bygga upp sina egna lager.

Mest läst