Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Sveriges Farmaceuter tappar medlemmar även 2022

7075 medlemmar hade Sveriges Farmaceuter vid utgången av 2022, visar förbundets årssammanställning. Det är 56 medlemmar färre än vid samma tid i fjol, då förbundet också minskade.

— Vi har inte analyserat siffrorna än, men jag tror att vi ligger plus minus noll bland yrkesverksamma medlemmar, kanske till och med att vi ökar något. Det är studenterna som är det stora tappet, säger Martin Östberg, förbundsdirektör på Sveriges Farmaceuter, om årets medlemssiffror.

På pluskontot finns offentlig- och industrisektionen. De ökade 2022. Så har de gjort de senaste fem åren. Allra tydligast märks ökningen i offentligsektionen, som nu är förbundets näst största.

— Industrisektionen har alltid varit större. Men offentligsektionen har närmat sig de senaste åren. Nu gick de om, även om de fortfarande är nästan lika stora. Det skiljer nio personer, säger Martin Östberg.

Den positiva trenden för offentligsektionen började redan 2010. Den beror på ett ökat intresse för farmaceuter att arbeta inom offentlig sektor och att fler anställs inom regionerna, menar Martin Östberg.

Störst i förbundet är fortfarande den krympande apoteksektionen. Den har haft en negativ trend de senaste tio åren.

— Det är en förflyttning av medlemmar som lämnar apoteken och går till industrin och det offentliga.

Även studentsektionen minskade under 2022, vilket de gjort under ett par år. Den negativa trenden började under pandemin, då distansundervisning gjorde det svårt för förbundet att få kontakt med och rekrytera nya studentmedlemmar. Men nu är studenterna tillbaka på campus igen och lättare att nå.

— Dippen med studenterna började 2020. Det är klart pandemirelaterat. Vi lider fortfarande av det. Det här är något vi behöver jobba med, för att vända trenden, säger Martin Östberg.

Sveriges Farmaceuters medlemsutveckling

Sektion  Antal medlemmarFörändring jämfört med 2021
Apoteksektionen 3647-122
Industrisektionen1206+23
Offentligsektionen1217             +70
Okänd sektion396+69
Studentsektionen607-98
Totalt7075             -56
Källa: Sveriges Farmaceuter

Mest läst