Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Så ser läkemedelsmarknaden ut 2022

Apotekens läkemedelsförsäljning kommer att överstiga 59 miljarder kronor 2022, enligt en prognos. Sveriges mest sålda läkemedel är en blodförtunnare och det går att behandla drygt 100 hjärtpatienter för samma kostnad som en cancerpatient. Så ser läkemedelsmarknaden ut 2022.

Läkemedelsmarknaden fortsätter att växa kraftigt i Sverige.

Ansvaret för att samla in och redovisa statistik om läkemedelsförsäljning från apotek och detaljhandel i Sverige ligger sedan omregleringen på E-hälsomyndigheten. Men myndigheten har intagit en hållning där de menar att de är förhindrade att lämna ut viss statistik på grund av sekretess för enskilds ekonomiska förhållanden. De har heller inte offentliggjort några regelbundna rapporter eller analyser. Något som gjort att läkemedelsmarknaden under de senaste åren har utvecklats lite under radarn för de flesta.

Men det är fullt möjligt att, på en direkt förfrågan, få ut övergripande statistik om apotekens försäljning från myndigheten från 2009 och framåt. För statistik före 2009 råder dock sekretess och den enskilde vars ekonomiska förhållanden riskerar att röjas är då alltså Apoteket AB, enligt myndighetens tolkning. Att Apoteket alltid har varit öppna med sina försäljningssiffror i årsredovisningar och allmän statistikredovisning är oväsentligt, menar myndigheten.

Svensk Farmaci har begärt, och fått ut, övergripande försäljningsstatistik över apotekens läkemedelsförsäljning från 2009 till och med oktober 2022. Med data för de tio första månaderna 2022 har en prognos över försäljningen för helåret 2022 räknats fram.

Intressant att notera är att försäljningen av receptfria läkemedel ligger i princip helt still runt fyra miljarder under hela perioden, det har med andra ord nästan inte skett någon utveckling inom egenvården alls sedan omregleringen.

Däremot ökar läkemedelsförsäljningen till slutenvården stadigt och landar 2021 på drygt elva miljarder och enligt prognosen på närmare tolv miljarder för 2022. Men den stora kostnadsposten i apotekens läkemedelsförsäljning är så klart de receptbelagda läkemedlen som under 2021 såldes för 40,5 miljarder kronor och för 2022 beräknas öka med ytterligare två miljarder till 42,5 miljarder kronor.

Totalt kommer läkemedelsförsäljningen för 2022 landa på över 59 miljarder kronor, enligt prognosen – en ökning med över 20 miljarder kronor sedan 2009.

När det gäller volym är majoriteten av alla läkemedel som expedieras på apotek idag generika. De står för två tredjedelar av alla dygnsdoser som säljs medan originalläkemedlen endast står för en knapp femtedel. Men när det gäller kostnaden är det i princip tvärtom. Originalläkemedlen står för närmare två tredjedelar av värdet medan generika står för en dryg femtedel, enligt statistik från Lif.

Skillnaden i volym och värde visas väldigt tydligt när det gäller de läkemedelsgrupper som står för mest volym respektive störst kostnad på apoteken. Läkemedel mot hjärt-kärlsjukdomar, från ATC-kod C, står för över 30 procent av alla definierade dygnsdoser som säljs på apotek, men endast för sex procent av den totala kostnaden. Medan läkemedel mot cancer och rubbningar i immunsystemet (i huvudsak TNF-alfahämmare), från ATC-kod L, endast står för en procent av användningen, men nästan 30 procent av kostnaden. Det innebär att det, i snitt, går att behandla drygt 100 hjärtpatienter för samma läkemedelskostnad som det kostar att behandla en cancerpatient.

Den läkemedelsgrupp som kostar i särklass mest, ATC-kod L (svart), står bara för en procent av användningen mätt i definierade dygnsdoser, DDD. På motsvarande sätt orsakar den läkemedelsgrupp som används överlägset mest mätt i DDD, ATC-kod C (blå), endast sex procent av den totala läkemedelskostnaden.
En beräkning visar att behandlingen av en cancerpatient, i snitt, kostar som behandlingen av 100 hjärtpatienter.

ATC-kodsregister

A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning
B Blod och blodbildande organ
C Hjärta och kretslopp
D Hudpreparat
G Urin- och könsorgan samt könshormoner
H Systemiska hormonpreparat, exkl. könshormoner och insuliner
J Antiinfektiva medel för systemiskt bruk
L Tumörer och rubbningar i immunsystemet
M Rörelseapparaten
N Nervsystemet
P Antiparasitära, insektsdödande och repellerande medel
R Andningsorgan
S Ögon och öron
V Övrigt

Källa: Fass.se

Anledningen är naturligtvis att de flesta hjärt-kärl-läkemedel har förlorat sina patent för länge sedan och säljs som billiga generika medan det i kampen mot cancer kommer nyare och nyare och dyrare och dyrare läkemedel hela tiden.

I sammanställningen av de tio mest sålda läkemedlen i Sverige 2022 dyker sekretessfrågan upp igen. Det är, enligt myndighetens tolkning av sekretesslagstiftningen, inte möjligt för E-hälsomyndigheten att lämna ut försäljningssiffror för enskilda produkter. Däremot kan företag som säljer läkemedel i Sverige själva lämna ett samtycke till myndigheten att deras uppgifter får lämnas ut. När det gäller de tio mest sålda läkemedlen i Sverige har alla företag utom ett lämnat ett sådant samtycke. Janssen-Cilag, ett dotterbolag till amerikanska Johnson & Johnson, har inte gjort det och på en direkt förfrågan meddelar bolaget att de inte har för avsikt att lämna något samtycke.

Det är därför inte möjligt att redovisa någon tio-i-topp-lista. Däremot går det att visa en åtta-i-topp-lista, utan de två av Janssens läkemedel, Darzalex och Stelara, som ligger på listan.

Av de åtta mest sålda läkemedlen i Sverige under 2022 kommer hälften från ATC-grupp L. Räknas även Darzalex och Stelara in så blir det alltså sex av tio.

Topplaceringen 2022 innehas dock av en helt annan typ av läkemedel – Eliquis (apixaban), oral antikoagulantia, faktor Xa-hämmare som godkändes för drygt tio år sedan. Preparatet har varit toppsäljaren i Sverige sedan 2019. Försäljningen av Eliquis under de första tio månaderna av 2022 närmar sig 1,5 miljarder kronor och är därmed ohotad etta före cancerläkemedlen Keytruda (pembrolizumab) och Opdivo (nivolumab).

Läs mer >> Därför går apoteken så dåligt trots att läkemedlen går så bra

Mest läst