Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Släpp läkemedelsstatistiken fri – den är ju vår”

Läkemedelsstatistik är viktigt. Eftersom läkemedel i Sverige, i huvudsak, betalas med skattemedel är det nödvändigt att tillgången till statistiken är god så att det går att följa upp vad skattepengarna går till.

Efter omregleringen av apoteksmarknaden 2009 flyttades ansvaret för den nationella läkemedelsstatistiken från Apoteket AB till den nystartade E-hälsomyndigheten. Under de första tio åren gick det också utmärkt, men 2019 kom myndigheten fram till att det inte längre gick att lämna ut försäljningsuppgifter om enskilda läkemedel. De hänvisade till en paragraf i offentlighets- och sekretesslagen som ska skydda enskildas ekonomiska förhållanden.

Konsekvensen har blivit att det nu är svårare och ibland omöjligt att få ut relevant läkemedels­statistik. I detta nummer gör vi ett försök att beskriva den svenska läkemedelsmarknaden 2022 och hur den har vuxit fram. Det går sådär.

Eftersom försäljningsdata om enskilda läkemedel är sekretessbelagda blir det till exempel svårt att göra en tio-i-topplista. Många företag har visserligen lämnat ett samtycke till att data får lämnas ut, men inte alla. Janssen-Cilag vill till exempel inte lämna ut data. Tio-i-topplistan blev därför en åtta-i-topplista.

Dessutom är all läkemedelsstatistik före 2009, även på övergripande nivå, sekretessbelagd eftersom den kan skada en enskilds ekonomiska intresse. Den enskilde i sammanhanget är statliga Apoteket AB. Det innebär att E-hälsomyndig­heten sekretessbelägger den samlade nationella läkemedelsstatistiken före 2009 för att skydda det statliga bolag som vi alla är en slags delägare av.

Oavsett om det är en privat läkemedels­tillverkare eller ett statligt monopolbolag så är försäljningsuppgifter som kan visa en enskild aktörs ekonomi alltså belagd med sekretess. Men uppgifterna visar ju inte bara vad den enskilde aktören har tjänat på att sälja läkemedlen utan är också ett kvitto på vad du och jag och alla andra skattebetalare har betalat för dem. Det enda rimliga är att vi lätt ska kunna få tillgång till dessa kvitton.

Som tur är pågår redan en statlig utredning för att försöka lösa
knuten, den ska presenteras senare i december. Jag bara hoppas att utredarna lyckas hitta ett sätt att befria läkemedelsstatistiken igen.

I mitt huvud just nu …

Julen. När barnen har växt upp känns den mindre och mindre angelägen.

Julmaten. Vi äter skinka och sill, som om tiden stått still. Dags att tänka nytt?

Julledigheten. Nu snackar vi, den är något att se fram emot!

Mest läst