Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Vi måste blicka framåt och kompetensutveckla oss på rätt sätt”

I skrivande stund är jag din ordförande. Vid pressläggningen av det här numret har fullmäktige ännu inte ägt rum. Jag vill därför ägna den här krönikan – som antingen blir min första för en ny mandatperiod, eller min sista efter den gångna – åt att återigen lyfta en fråga som engagerar mig – karriärmöjligheter för farmaceuter.

Jag har just haft äran att lyssna på Årets Farmaceut Karolina Antonov under en ceremoni. Karolina pratade bland annat om sitt arbete med läkemedelsstatistik och hälsodata. Hon pratade också om det traineeprogram som hon varit med och startat som ger unga farmaceuter grunden till en framgångsrik karriär. Det var inspirerande! Efter presentationen samtalade jag med flera deltagare och vi enades om att det finns många karriärmöjligheter för oss farmaceuter som sannolikt är okända men ack så viktiga, inte minst i framtiden.

Fortare än vi tror står vi inför ett paradigmskifte då framgångsrika farmaceuter i idag ledande positioner går i pension, deras roller ska tillsättas och möjligen vidareutvecklas. Den digitala utvecklingen sker snabbt och även den kommer att kräva att farmaceuter är redo. Inom vården finns flera luckor för oss farmaceuter att fylla. En åldrande befolkning kommer att behöva rätt läkemedelsbehandling inom äldreomsorgen.

Farmaceutiska tjänster blir förhoppningsvis ett stående inslag på landets apotek. Jag skulle vilja uppmana dig som läser detta att reflektera kring vad som är viktigt för dig i yrkeslivet. Är det kompatibelt med var du tror att farmaceuter gör mest nytta i framtiden?

En av de frågor som enar oss i Sveriges Farmaceuter är rätt kompetensutveckling för att vi ska ha ett hållbart arbetsliv. Farmaceuter är samhällsbärande, och jag anser att vi måste blicka framåt och kompetensutveckla oss på rätt sätt för att ta en ännu mer framträdande position i framtiden.

Det här blir mest spännande att följa under 2023

● Avtalsrörelsen: det kommer att vara en svårnavigerad terräng givet världsläget och

läget nationellt.

● Utvecklingen inom frågan farmaceutsortiment som finns med i Tidöavtalet.

● Omvärldsläget: jag hoppas att 2023 blir ett år när vi kan lämna pandemi och krig bakom oss.

Fotnot. Vid årets fullmäktige omvaldes inte Sandra Jonsson som ordförande för Sveriges Farmaceuter så detta är hennes sista ordförandekrönika.

Mest läst