Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Myndighetsbråk om statistik en fråga för regeringen

Läkemedelsverket överklagar E-hälsomyndighetens beslut att inte lämna ut apoteks försäljningsuppgifter. Ärendet blir nu en fråga för regeringen.

Läkemedelsverket har i sitt tillsynsarbete begärt ut försäljningsdata om antal sålda förpackningar vid tolv namngivna apotek under november-månad 2021. E-hälsomyndigheten beslutade dock att avslå begäran med hänvisning till att uppgifterna omfattas av absolut sekretess, då dessa kan röja ”en enskilds personliga och ekonomiska förhållanden”. E-hälsomyndigheten bedömer också att de inte är skyldiga att lämna ut de begärda uppgifterna, som Läkemedelsverket hävdar, eftersom tillsynen inte är direkt riktad mot deras verksamhet.

Nu har Läkemedelsverket överklagat E-hälsmyndighetens avslag och det hela blir en fråga för regeringen.

– När en statlig myndighet överklagar en annan statlig myndighets beslut om utlämnande av uppgifter är det till regeringen man vänder sig, förklarar Peter Wilén, verksjurist på Läkemedelsverkets rättsenhet.

Läkemedelsverket hänvisar i sitt överklagande till att uppgifterna behövs vid myndighetens tillsynsarbete samt att det är mer effektivt att begära ut uppgifterna från E-hälsomyndigheten som har dem i sammanställd form, än att begära in dem från själva tillsynsobjekten.

— Det skulle gå att begära in statistiken via fullmakter från apoteken, och då få dem utlämnade via E-hälsomyndigheten. Men det här handlar mer om den principiella frågan, säger Peter Wilén och fortsätter:

– Vi har lyft det i olika sammanhang att det här är inte riktigt en ändamålsenlig reglering. Men samtidigt så är det ju ett väldigt komplext regelverk med många olika lagstiftningar. Jag tycker att det är bra att frågan blir prövad, så att det blir ökad tydlighet om vad som gäller.

E-hälsomyndigheten vill inte ställa upp på någon intervju om ärendet när Svensk Farmaci kontaktar dem. Men myndighetens presstjänst svarar via mejl att de välkomnar Läkemedelsverkets överklagande till regeringen:

”E-hälsomyndigheten hoppas genom det kommande beslutet få ett tydligare rättsläge. Om Läkemedelsverket får rätt, kommer vi att lämna ut uppgifterna. E-hälsomyndigheten anser att vi behöver en mer konkret och tydlig uppgiftsskyldighet för att bryta den absoluta sekretess som gäller i statistikverksamheten”.

Både Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten välkomnar att saken nu prövas av regeringen.

Både Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten välkomnar att saken nu prövas av regeringen. På bild Rosenbad, säte för Sveriges regering.

Mest läst