Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Vi vill göra studenternas röst hörd i förbundet”

Vi i Sveriges Farmaceuters studentsektion vill främja ledarskap, engagemang och kommunikation och se till att studenternas röst hörs i förbundet, skriver Kathrin Svensson i ett nytt bloggjnlägg.

Efter flera avhopp har det funnits vissa svårigheter med att fylla platserna i Sveriges farmaceuters studentsektion, men sedan september 2021 har det funnits en fulltalig styrelse på plats. I och med att studentsektionen stod tom ett antal år innan dess så är studentsektionen fortfarande “work in progress”. Det innebär också att det finns mer utrymme för kreativitet och att forma studentsektionen så som vi tycker att en studentsektion skall vara. Vad gör studentsektionen nu?

Vi är få men väldigt samspelta och har väldigt roligt tillsammans.

Sveriges Farmaceuter är ett fack- och professionsförbund för alla yrkesverksamma farmaceuter samt farmacistudenter. Själva förtroendeorganisationen består av apotekssektionen, industrisektionen, offentlighetssektionen och studentsektionen.

I studentsektionens styrelse sitter tre studentrepresentanter, ordförande Farzane Rahimi och sekreterare Lova Jonsson från Göteborgs universitet och vice-ordförande Kathrin Svensson från Umeå universitet.

Vi har också en kontaktperson mot Saco studentråd som är en facklig studentorganisation genom vilken vi har möjlighet att samverka med andra förbund för att hjälpa till att driva frågor som rör alla akademiska studenter. Vi är få men väldigt samspelta och har väldigt roligt tillsammans.

Jag vill betona värdet av att tidigt börja engagera sig i sin farmaceutkarriär.

Styrelsen bör dock utgöras av minst fyra ledamöter, helst från olika lärosäten, eftersom alla lärosäten som tillhandahåller farmaceutisk utbildning har rätt att finnas representerad i styrelsen. Det är en utmaning och vi försöker ta fram metoder för hur vi bäst kan representera studenterna och enkäter är inte svaret. Vi behöver jobba aktivt med att själva nominera studenter som vill ta över efter oss inför nästa styrelseperiod, och jag vill betona värdet av att tidigt börja engagera sig i sin farmaceutkarriär, du kommer inte ångra dig.

Styrelsen syftar till att främja ledarskap, engagemang och kommunikation mellan olika avdelningar och att se till att studenternas röst hörs i förbundet. Det kan handla om hög utbildningskvalitet, studenters studiesituation och framtida arbetsmarknad.

Studenterna hörde av sig till oss efteråt och efterfrågade ett studiebesök, vilket vi planerar att anordna till våren.

Vi träffas varannan vecka för att diskutera studiesociala frågor som berör apotekar- och receptariestudenter och planerar event. Förutom fullmäktige och studentsektionens årsmöte är det våra studentmedlemmar som sätter ramarna inom vilka vi ska arbeta under styrelseåret.

Tidigare i höst anordnade vi ett event med Karin Gårdmark Östh från Läkemedelsverket som fick positiv respons från studentmedlemmarna. Studenterna hörde av sig till oss efteråt och efterfrågade ett studiebesök, vilket vi planerar att anordna till våren.

Börjar du närma dig din examen och undrar vilka möjligheter som finns för dig på arbetsmarknaden? Då är du som studentmedlem välkommen till vårens inspirationshelg, Framtidsfarmaceuterna, där vi bjuder in yrkesverksamma från olika branscher att föreläsa. Vi har märkt att det finns ett stort intresse för klinisk farmaci, läkemedelsindustri, farmaceuter utan gränser (FUG) och forskning, och vi utgår från detta när vi planerar eventet.

Vi i studentsektionen kommer lyfta de frågor som vi anser extra viktiga för våra studentmedlemmar.

Helgen den 25–26 november är det dags för Sveriges Farmaceuters fullmäktige i Stockholm, som är förbundets högsta beslutande organ. De olika sektionernas delegater kommer fatta beslut kring förbundets framtid. Fördelningen av de nuvarande 30 mandaten i fullmäktige baseras på medlemsantalet inom respektive sektion, vilket innebär att antalet röster respektive sektion får vid beslutsfattande baseras på medlemsantalet i sektionen.

Inför årets fullmäktige har det inkommit en motion som kan påverka även studentsektionen, eftersom den syftar till att ändra förbundets stadgar kring mandatfördelningen mellan sektionerna. Dels föreslås en ändring av antalet mandat från 30 till 31, och dels att en sektion kan tilldelas 15 av 31 mandat som mest. Syftet är att en sektion inte ska kunna få egen majoritet, det vill säga en sektion ska inte kunna besluta i viktiga frågor på egen hand under fullmäktige. Sektionerna skulle bli beroende av varandra vilket enligt motionärerna skulle främja samarbete mellan sektionerna. Motargumentet är att sektionernas demokratiska inflytande förändras på så vis att den sektionen med flest medlemmar ändå inte kommer få flest mandat. Det har också inkommit två nomineringar till förbundsordförande. Vi får se hur det slutar. Vi i studentsektionen kommer lyfta de frågor som vi anser extra viktiga för våra studentmedlemmar.

Det är första gången som vi i vår nuvarande styrelse deltar på fullmäktige och det ska bli spännande att se vilka frågor som presenteras och få en djupare förståelse kring dessa. Det ska också bli roligt att träffa andra verksamma och mer erfarna i förbundet.

Önskar er en glad första advent på söndag!

För att komma i kontakt med styrelsen, mejla: studentsektionen@forbundsbloggen

För info om event, följ:
Instagram.com/svfstudent
Facebook.com/SverigesFarmaceuter
Sverigesfarmaceuter.se

Mest läst