Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Cuf vill att cannabis ska säljas på apotek

Flera av riksdagspartiernas ungdomsförbund, både Cuf, Luf och Muf, vill legalisera cannabis. Nu föreslår Cuf att regeringen ska utreda om cannabis ska säljas på apotek.
– Det som skulle hända är att cannabisanvändningen troligen skulle öka och med det skadeverkningarna, säger Staffan Hübinette, författare till flera böcker om drogprevention i skolan.

— Vi anser att Sveriges narkotikapolitik inte fungerar. Vi vill ha en avkriminalisering av all narkotika. Vi tycker att missbrukspatienter ska behandlas med vård och inte med straff, säger Réka Tolnai, ordförande för Centerns ungdomsförbund, Cuf.

Hon menar att de resurser som samhället lägger på att förhindra narkotikaanvändning inte har minskat konsumtionen.

— När det gäller just cannabis så ser vi att efterfrågan ökar.

Hon hänvisar till Folkhälsomyndighetens statistik som visar att cannabis-användningen i Sverige ökat från 1,6 procent till 2,6 procent under perioden 2006-2021.

— De som tjänar pengar på det här är det kriminella gängen.

Réka Tolnai tror att en legal försäljning och konsumtion av cannabis under ordnade former skulle slå ut den illegala marknaden.

Reka Tolnai, Cuf-ordförande.

Reka Tolnai, ordförande för Centerpartiets ungdomsförbund, Cuf.

— Vi vill att regeringen tillsätter en utredning om det här. Vi förespråkar ett licensbaserat system och med ett tydligt regelverk för cannabisförsäljning på den vita marknaden. Ett naturligt första steg skulle vara att det säljs på apotek. De har redan idag har hög standard vad gäller säkerhet och kontroller och säljer narkotikaklassade preparat.

Apoteksförsäljningen ska då ske kontrollerat under stark tillsyn.

— Det ska finnas en åldersgräns. De ska inte sälja till någon som är uppenbart påverkad. Om en person tar ut väldigt ofta, och det handlar om missbruk, så kan man se till att den får vård.

Hon tror inte att en legalisering skulle få cannabismissbruket att öka.

 — Vi har kollat lite på andra länder. Under den första fasen av legaliseringen så ökar användningen absolut, för att fler vill prova, men när det har gått ett tag så jämnar det ut sig och går tillbaka på samma nivåer som innan när det var olagligt. Missbruksproblematiken ökar inte per se.

Réka Tolnai tycker att det är dags att Sverige omprövar gamla sanningar.

—  En utredning kan komma fram till om det här bör ske på apotek, Systembolaget eller i licensbaserade butiker.

Så tycker riksdagspartiernas ungdomsförbund

Företrädare för Luf, Cuf och Muf skrev i december förra året en debattartikel i Svenska Dagbladet med rubriken ”Därför bör cannabis bli tillåtet”. De menar att Sverige har den högsta narkotikadödligheten i EU och den restriktiva narkotikapolitiken leder till att människor som är fast i ett missbruk får straff istället för vård. Debattartikeln avslutas: ”utgångspunkten för narkotikapolitiken, ska vara att rädda liv, inte en utopisk dröm om ett narkotikafritt samhälle.” Inlägget är undertecknat av Réka Tolnai, Cuf-ordförande, Matilda Ekeblad, Muf-ordförande och Romina Pourmokhtari, då Luf-ordförande, nu miljöminister i Ulf Kristerssons regering.

5 av 7 av riksdagspartiernas ungdomsförbund svarade i en enkätundersökning, som nykterhetsorganisationen IOGT-NTO:s tidning Accent gjorde i oktober förra året, att de är för någon typ av avkriminalisering av narkotika. Bara KDU svarade att de är emot en sådan. Ungsvenskarna svarade inte på enkätfrågan.

Staffan Hubinette, författare till flera böcker om drogprevention i skolan, tycker inte att det finns någon anledning att utreda Cuf:s förslag.

— Apotek är ju till för att sälja läkemedel. Cannabis för rekreationssyfte har lika lite att göra där som tobak och alkohol.

Han ser förslaget som ett sätt för legaliseringsförespråkarna att lansera idén och ge intryck av att det kan ske under försiktiga former.

— Cuf vill ju skrota alkoholmonopolet och Systembolaget också.

Staffan Hubinette

Staffan Hubinette, författare till flera böcker om drogprevention i skolan och 2017 utsedd till Årets förebyggare av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

Han tror inte att en legalisering av cannabis i Sverige skulle ta bort den illegala marknaden.

— Det är tveksamt. Tittar vi på vad som har hänt i Kanada och de delstater i USA som legaliserat cannabis så kvarstår den illegala marknaden. Alla som inte har åldern inne måste köpa illegalt och priset är lägre på den legala marknaden. Konkurrensen mellan marknaderna sänker priset och driver upp konsumtionen. Det är bara en mindre del av illegala marknaden som försvinner om du inte också reglerar och legaliserar annan narkotika.

Han håller inte heller med om att cannabisanvändningen i Sverige ökat.

— Det har ökat något i åldersgruppen 30-44 år, men användningen har i stort sett legat stilla. Det är marginella förändringar, på en väldigt låg nivå, jämfört med övriga Europa, USA och Kanada. Att det skulle vara ett argument för att vi skulle legalisera är bara dumheter. Användningen har till och med sjunkit bland skolelever. Det är snarare ett tecken på att vi, trots den omvärld vi har och förändrade attityder till det här, ändå lyckas hålla konsumtionen på en låg nivå. Det talar snarare för att det fungerar ganska bra, men kan bli bättre.

Han tror inte att en legalisering av cannabis skulle lösa några problem.

Fredrik Boström, chefsfarmaceut på Sveriges Farmaceuter har också svårt att se att försäljning av cannabis för eget bruk skulle kunna ske på apoteken.

— Apotek finns för att sälja godkända läkemedel för medicinskt syfte som förskrivs av läkare. Skulle det vara så att cannabis ska säljas för medicinskt bruk så är apoteken en bra kanal. Vi har hög kontroll och hög kvalitet på det vi säljer och rutiner för det. Men vi har det inte för att sälja vad som helst. Vi är på hälso- och sjukvårdsmarknaden och säljer saker för att förbättra människors hälsa. Apotek är inte institution som säljer droger av andra skäl. Vår kompetens finns på hälso- och sjukvårdssidan.

Fredriks Boström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening.

Fredriks Boström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening.

Han ställer sig också frågande till att apotek ska kontrollera om kunder är drogpåverkade eller har ett missbruk.

— Det är inte den typen av kontroller vi gör. Vi kontrollerar det medicinska behovet, att det finns ett recept, att det innehåller rätt information och gäller rätt person. Vi kontrollerar inte om personen är påverkad eller har missbruksproblem. Det ligger inte i apotekens uppdrag.

Cannabisanvändning i Sverige

  • Cannabis är ett samlingsnamn för bland annat hasch och marijuana.
  • Cannabisbruk kan leda till försämrade kognitiva funktioner, beroendeutveckling och ökad risk för psykotiska symptom och schizofreni. Det finns visst stöd för att det kan öka risken för hjärt-kärlsjukdom bland unga.
  • 2021 uppgav 2,6 procent av svenskarna i åldersgruppen 16–84 år att de använt cannabis någon gång under de senaste 12 månaderna. Under perioden 2006–2021 ökade cannabisanvändningen i befolkningen enligt Folkhälsomyndigheten. I ett europeiskt perspektiv har dock Sverige en lägre andel cannabisanvändare bland unga och vuxna än de flesta andra länder, enligt Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, CAN.
  • I Sverige är i princip all hantering av narkotika olaglig, inklusive eget bruk och innehav. Undantag görs för medicinsk användning och forskningssyften.

Källa: Folkhälsomyndigheten och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN.

Mest läst