Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Uppskatta mångfalden i klassrum och på arbetsplatser”

Genom att lära dig från människor runt omkring dig vidgar du dina vyer och förstår den större bilden som helhet, skriver Kathrin Svensson i ett nytt blogginlägg.

Jag är en traditionell student. Direkt efter avslutade gymnasiestudier påbörjade jag universitetsstudier, genomförde dessa på heltid, utan att göra några längre uppehåll i studierna fram till dess att jag tog min receptarieexamen (vid Umeå universitet kan du ta ut en receptarieexamen under pågående apotekarutbildning). En stor del av mina klasskamrater på senare delen av apotekarprogrammet är icke-traditionella studenter. Vad betyder det exakt?

En stor del av mina klasskamrater på senare delen av apotekarprogrammet är icke-traditionella studenter. Vad betyder det exakt?

Det amerikanska “National Center of Education Statistics” definierar icke-traditionell student som att uppfylla 1 av 7 egenskaper: Försenad inskrivning till eftergymnasial utbildning, studerar på deltid, arbetar heltid, är ekonomiskt oberoende från till exempel CSN, har andra anhöriga än en partner, är ensamstående förälder eller saknar gymnasieexamen. Det är en mängd olika egenskaper. Något som inte nämns men som också skulle kunna vara ett kriterium är ålder – vanligtvis 25 år eller äldre.

Enligt en rapport från Högskoleverket var en av tre studenter som läste mot en yrkesexamen i Sverige hösten 1995 icke-traditionella. Nu kanske det kan ifrågasättas vilka studenter som faktiskt är traditionella och inte. Men jag tror att antalet icke-traditionella studenter har ökat, inte minst på apotekarprogrammets distansutbildning. Det kan bero dels på att det finns flera sätt att bli antagen senare, exempelvis genom högskoleprovet, naturvetenskapligt basår eller Komvux. Distansutbildning är en flexibel studiemetod som gör att du kan arbeta igenom kursmoduler online i princip när och var du vill. Jag vet också att distansupplägget är ett mer praktiskt och “föräldravänligt” alternativ för många, jämfört med campusbaserat lärande, men som kräver mer eget ansvar och disciplin.

Tänk hur tråkigt det hade varit om alla hade varit traditionella studenter i samma ålder, med samma bakgrund och erfarenheter.

Jag har klasskamrater i åldersspannet 23–55 år. Vissa har barn och familj. Vissa har påbörjat eller återvänt till studierna. Vissa har redan avlagt en examen inom en annan yrkesutbildning och vill nu bli apotekare – vi har sjuksköterskor, tandläkare och läkare som studerar på apotekarprogrammet. Andra kompletterar sin utländska apotekarexamen. Vi har en forskare som läser några masterkurser med oss för att “fräscha upp” sina kemikunskaper.

“När du är gammal har du lärt dig allt, du behöver bara komma ihåg det!” säger han glatt.

Kan du tänka dig hur många olika inspirerande människor jag fått möta? Människor med olika bakgrund, språk, erfarenheter, drömmar och mål. En del så otroligt erfarna och som delar med sig av sina perspektiv. Jag får en större förståelse för yrkesroller tillhörandes kollegor inom andra kompetensområden vilka jag med stor sannolikhet kommer möta i min roll som apotekare.

Det är svårt att ta sig igenom apotekarutbildningen ensam. Jag är otroligt tacksam för den studiegrupp som jag fått vara en del av.

Genom att lära dig, inte bara från materialet, men från människor runt omkring dig vidgar du dina vyer och förstår den större bilden som helhet. Tänk hur tråkigt det hade varit om alla hade varit traditionella studenter i samma ålder, med samma bakgrund och erfarenheter. Mångfalden är ingen självklarhet, varken på utbildningen eller ute på arbetsmarknaden. Det är viktigt att förstå att alla inte kommer från samma väg men att allas väg är giltig, så lyft upp dina klasskamrater och kollegor och samarbeta. Det är svårt att ta sig igenom apotekarutbildningen ensam. Jag är otroligt tacksam för den studiegrupp som jag fått vara en del av och som förgyllt de två sista åren på min utbildning. Uppskatta och ta till vara mångfalden runt omkring dig. Vi kan alla lära av varandra.

Mest läst