Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Tre delar Nobelpriset i kemi för ”klickkemi”

Barry Sharpless, Morten Meldal och Carolyn Bertozzi delar på årets Nobelpris i kemi.

Barry Sharpless (USA), Morten Meldal (Danmark) och Carolyn Bertozzi (USA) får tillsammans Nobelpriset i kemi 2022 för sina insatser inom området ”klickkemi” – en funktionell form av kemi där molekylära byggstenar klickar i varandra.

— Årets kemipris handlar om att inte krångla till det så mycket och i stället utgå från det lätta och enkla. Även om man väljer en enkel väg kan man bygga avancerade och användbara molekyler, säger Johan Åqvist, ordförande i Nobelkommittén för kemi i ett pressmeddelande.

Barry Sharpless.

Begreppet klickkemi myntades av Barry Sharpless omkring år 2000 och beskrev en enkel och tillförlitlig form av kemi, där reaktionerna går snabbt och man undviker oönskade biprodukter.

Morten Meldal.

Strax därefter presenterade både Morten Meldal och Barry Sharpless, oberoende av varandra, det som har blivit klickkemins kronjuvel – den kopparkatalyserade azid-alkyn cykloadditionen. Det är en elegant och effektiv kemisk reaktion som har fått stor spridning. Bland mycket annat används den numera för att utveckla läkemedel, kartlägga DNA och skapa mer ändamålsenliga material, enligt Nobelkommittén.

Carolyn Bertozzi.

Carolyn Bertozzi tog sedan klickkemin till en ny nivå. För att kunna kartlägga viktiga men svårfångade biomolekyler på cellernas yta, så kallade glykaner, utvecklade hon klickreaktioner som fungerar inuti levande organismer. Hennes så kallade ”bioortogonala reaktioner” sker utan att störa cellernas vanliga kemi. Reaktionerna nyttjas numera globalt för att utforska celler och synliggöra biologiska processer. Med hjälp av bioortogonala reaktioner har forskare också utvecklat mer träffsäkra cancerläkemedel, som nu testas i kliniska prövningar.

Detta är andra gången Barry Sharpless får Nobelpriset. Förra gången var 2001, då för arbeten över kiralt katalyserade oxidationsreaktioner.

Prissumman på 10 miljoner kronor delas lika mellan pristagarna.

Detta är kemipristagarna

Carolyn R. Bertozzi, född 1966 (55 år) i USA. Fil.dr 1993 vid UC Berkeley, CA, USA. Anne T. och Robert M. Bass Professor vid Stanford University, CA, USA.

Morten Meldal, född 1954 (68 år) i Danmark. Fil.dr 1986 vid Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby, Danmark. Professor vid Københavns universitet, Danmark.

K. Barry Sharpless, född 1941 (81 år) i Philadelphia, PA, USA. Fil.dr 1968 vid Stanford University, CA, USA. W. M. Keck Professor vid Scripps Research, La Jolla, CA, USA.

Källa: Nobelkommittén.

Mest läst